Cestovný poriadok linky 32

32
Zvolenská cesta, TESCO
Podlavice, Gaštanová
Platí od 6.6.2021

Zastávky

min Zastávka
Iliaš, II. 1
Iliaš, I. 1
Iliaš, pri moste 1
STK 1
Zvolenská cesta, stred 1
Zvolenská cesta, sever 1
Zvolenská cesta, TESCO 1
22 Sládkovičova 1
44 Poľná, rázcestie 1
55 Poľná 1
77 Moskovská, rázcestie 1
88 Kyjevské námestie 1
99 Nové Kalište 1
1111 Úrad PV SR 1
1212 Plážové kúpalisko 1
1414 Tajovského, školy 1
1515 Tajovského, UMB 1
1616 Tajovského, pod nemocnicou 1
1818 Podlavická cesta 1
2020 Podlavice, Gaštanová 1

Pracovné dni

hod min
600
700
810
9
10
11
12
1340
1445
1550
16
1715

Poznámky

Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka
Iliaš, II. 1
Iliaš, I. 1
Iliaš, pri moste 1
STK 1
Zvolenská cesta, stred 1
Zvolenská cesta, sever 1
Zvolenská cesta, TESCO 1
Sládkovičova 1
Poľná, rázcestie 1
Poľná 1
Moskovská, rázcestie 1
Kyjevské námestie 1
Nové Kalište 1
Úrad PV SR 1
Plážové kúpalisko 1
Tajovského, školy 1
Tajovského, UMB 1
Tajovského, pod nemocnicou 1
Podlavická cesta 1
Podlavice, Gaštanová 1

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
22 Vozovňa; Radvaň Park
22 Pieninská
32 Iliaš, II.
32 Podlavice, Gaštanová
41 Iliaš, II.
41 Železničná stanica; Senica, otočka
90 Vozovňa; Krematórium
90 Pieninská
Linka Smer
22 Vozovňa; Radvaň Park
22 Pieninská
32 Iliaš, II.
32 Podlavice, Gaštanová
41 Iliaš, II.
41 Železničná stanica; Senica, otočka
90 Vozovňa; Krematórium
90 Pieninská