Cestovný poriadok linky 32

32
Tajovského, školy
Iliaš, pri moste
Platí od 1.1.2021

Zastávky

min Zastávka
Podlavice, Gaštanová 1
Povstalecká cesta 1
Tajovského, pod nemocnicou 1
Tajovského, UMB 1
Tajovského, školy 1
22 Plážové kúpalisko 1
44 Úrad PV SR 1
55 Nové Kalište 1
66 Kyjevské námestie 1
77 Moskovská, rázcestie 1
99 Poľná 1
1010 Poľná, rázcestie 1
1212 Sládkovičova 1
1313 Zvolenská cesta, TESCO 1
1414 Zvolenská cesta, sever 1
1515 Zvolenská cesta, stred 1
1717 STK 1
1919 Iliaš, pri moste 1

Pracovné dni

hod min
526
626
731
841
9
10
11
12
1311
1411
1516
1621

Poznámky

Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka
Podlavice, Gaštanová 1
Povstalecká cesta 1
Tajovského, pod nemocnicou 1
Tajovského, UMB 1
Tajovského, školy 1
Plážové kúpalisko 1
Úrad PV SR 1
Nové Kalište 1
Kyjevské námestie 1
Moskovská, rázcestie 1
Poľná 1
Poľná, rázcestie 1
Sládkovičova 1
Zvolenská cesta, TESCO 1
Zvolenská cesta, sever 1
Zvolenská cesta, stred 1
STK 1
Iliaš, pri moste 1

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa; Tulská
5 Rooseveltova nemocnica
5 Tulská; TESCO hypermarket
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
27 Starohorská, otočka
27 Podlavice, Gaštanová
32 Iliaš, pri moste
32 Podlavice, Gaštanová
34 Podlavice, Gaštanová
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
36 Mlynská, otočka
36 Železničná stanica
80 Rooseveltova nemocnica
80 Ďumbierska, ZŠ; Viestova
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
601455 Autobusová stanica
Linka Smer
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa; Tulská
5 Rooseveltova nemocnica
5 Tulská; TESCO hypermarket
25 Starohorská, otočka
25 Rooseveltova nemocnica
27 Starohorská, otočka
27 Podlavice, Gaštanová
32 Iliaš, pri moste
32 Podlavice, Gaštanová
34 Podlavice, Gaštanová
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
36 Mlynská, otočka
36 Železničná stanica
80 Rooseveltova nemocnica
80 Ďumbierska, ZŠ; Viestova
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
601455 Autobusová stanica