Cestovný poriadok linky 32

32
Sládkovičova
Podlavice, Gaštanová
Platí od 1.1.2021

Zastávky

min Zastávka
Iliaš, pri moste 1
STK 1
Zvolenská cesta, stred 1
Zvolenská cesta, sever 1
Zvolenská cesta, TESCO 1
Sládkovičova 1
22 Poľná, rázcestie 1
33 Poľná 1
55 Moskovská, rázcestie 1
66 Kyjevské námestie 1
77 Nové Kalište 1
99 Úrad PV SR 1
1010 Plážové kúpalisko 1
1212 Tajovského, školy 1
1313 Tajovského, UMB 1
1414 Tajovského, pod nemocnicou 1
1616 Podlavická cesta 1
1818 Podlavice, Gaštanová 1

Pracovné dni

hod min
602
702
812
9
10
11
12
1342
1447
1552
16
1717

Poznámky

Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka
Iliaš, pri moste 1
STK 1
Zvolenská cesta, stred 1
Zvolenská cesta, sever 1
Zvolenská cesta, TESCO 1
Sládkovičova 1
Poľná, rázcestie 1
Poľná 1
Moskovská, rázcestie 1
Kyjevské námestie 1
Nové Kalište 1
Úrad PV SR 1
Plážové kúpalisko 1
Tajovského, školy 1
Tajovského, UMB 1
Tajovského, pod nemocnicou 1
Podlavická cesta 1
Podlavice, Gaštanová 1

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
2 Železničná stanica
2 Vozovňa
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa; Tulská
4 Železničná stanica
4 TESCO hypermarket
5 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket
6 Vozovňa; Železničná stanica
8 Vozovňa; Železničná stanica
21 Rakytovce, ihrisko
21 Pieninská
22 Vozovňa; Radvaň Park
22 Pieninská
32 Iliaš, pri moste
32 Podlavice, Gaštanová
41 Iliaš, II.
41 Železničná stanica; Senica, otočka
90 Iliaš, pri moste; Krematórium
90 Pieninská
97 Pršianska terasa, Mosadzná
97 Orange; Železničná stanica
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
601455 Autobusová stanica
601463 Horné Pršany
601463 Autobusová stanica
Linka Smer
2 Železničná stanica
2 Vozovňa
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa; Tulská
4 Železničná stanica
4 TESCO hypermarket
5 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket
6 Vozovňa; Železničná stanica
8 Vozovňa; Železničná stanica
21 Rakytovce, ihrisko
21 Pieninská
22 Vozovňa; Radvaň Park
22 Pieninská
32 Iliaš, pri moste
32 Podlavice, Gaštanová
41 Iliaš, II.
41 Železničná stanica; Senica, otočka
90 Iliaš, pri moste; Krematórium
90 Pieninská
97 Pršianska terasa, Mosadzná
97 Orange; Železničná stanica
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
601455 Autobusová stanica
601463 Horné Pršany
601463 Autobusová stanica