Cestovný poriadok linky 32

32
Povstalecká cesta
Iliaš, II.
Platí od 6.6.2021

Zastávky

min Zastávka
Podlavice, Gaštanová 1
Povstalecká cesta 1
22 Tajovského, pod nemocnicou 1
33 Tajovského, UMB 1
55 Tajovského, školy 1
77 Plážové kúpalisko 1
99 Úrad PV SR 1
1010 Nové Kalište 1
1111 Kyjevské námestie 1
1212 Moskovská, rázcestie 1
1414 Poľná 1
1515 Poľná, rázcestie 1
1717 Sládkovičova 1
1818 Zvolenská cesta, TESCO 1
1919 Zvolenská cesta, sever 1
2020 Zvolenská cesta, stred 1
2222 STK 1
2323 Iliaš, pri moste 1
2424 Iliaš, I. 1
2525 Iliaš, II. 1

Pracovné dni

hod min
521
621
726
836
9
10
11
12
1306
1406
1511
1616

Poznámky

Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka
Podlavice, Gaštanová 1
Povstalecká cesta 1
Tajovského, pod nemocnicou 1
Tajovského, UMB 1
Tajovského, školy 1
Plážové kúpalisko 1
Úrad PV SR 1
Nové Kalište 1
Kyjevské námestie 1
Moskovská, rázcestie 1
Poľná 1
Poľná, rázcestie 1
Sládkovičova 1
Zvolenská cesta, TESCO 1
Zvolenská cesta, sever 1
Zvolenská cesta, stred 1
STK 1
Iliaš, pri moste 1
Iliaš, I. 1
Iliaš, II. 1

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
27 Starohorská, otočka
32 Iliaš, II.
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica
Linka Smer
27 Starohorská, otočka
32 Iliaš, II.
34 Železničná stanica
35 Skubín, otočka
35 Železničná stanica