Cestovný poriadok linky 32

32
Podlavická cesta
Podlavice, Gaštanová
Platí od 1.1.2021

Zastávky

min Zastávka
Iliaš, pri moste 1
STK 1
Zvolenská cesta, stred 1
Zvolenská cesta, sever 1
Zvolenská cesta, TESCO 1
Sládkovičova 1
Poľná, rázcestie 1
Poľná 1
Moskovská, rázcestie 1
Kyjevské námestie 1
Nové Kalište 1
Úrad PV SR 1
Plážové kúpalisko 1
Tajovského, školy 1
Tajovského, UMB 1
Tajovského, pod nemocnicou 1
Podlavická cesta 1
22 Podlavice, Gaštanová 1

Pracovné dni

hod min
618
718
828
9
10
11
12
1358
14
1503
1608
1733

Poznámky

Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka
Iliaš, pri moste 1
STK 1
Zvolenská cesta, stred 1
Zvolenská cesta, sever 1
Zvolenská cesta, TESCO 1
Sládkovičova 1
Poľná, rázcestie 1
Poľná 1
Moskovská, rázcestie 1
Kyjevské námestie 1
Nové Kalište 1
Úrad PV SR 1
Plážové kúpalisko 1
Tajovského, školy 1
Tajovského, UMB 1
Tajovského, pod nemocnicou 1
Podlavická cesta 1
Podlavice, Gaštanová 1

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
27 Podlavice, Gaštanová
32 Podlavice, Gaštanová
34 Podlavice, Gaštanová
35 Skubín, otočka
36 Mlynská, otočka
36 Železničná stanica
Linka Smer
27 Podlavice, Gaštanová
32 Podlavice, Gaštanová
34 Podlavice, Gaštanová
35 Skubín, otočka
36 Mlynská, otočka
36 Železničná stanica