Cestovný poriadok linky 32

32
Plážové kúpalisko
Iliaš, pri moste
Platí od 1.1.2021

Zastávky

min Zastávka
Podlavice, Gaštanová 1
Povstalecká cesta 1
Tajovského, pod nemocnicou 1
Tajovského, UMB 1
Tajovského, školy 1
Plážové kúpalisko 1
22 Úrad PV SR 1
33 Nové Kalište 1
44 Kyjevské námestie 1
55 Moskovská, rázcestie 1
77 Poľná 1
88 Poľná, rázcestie 1
1010 Sládkovičova 1
1111 Zvolenská cesta, TESCO 1
1212 Zvolenská cesta, sever 1
1313 Zvolenská cesta, stred 1
1515 STK 1
1717 Iliaš, pri moste 1

Pracovné dni

hod min
528
628
733
843
9
10
11
12
1313
1413
1518
1623

Poznámky

Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka
Podlavice, Gaštanová 1
Povstalecká cesta 1
Tajovského, pod nemocnicou 1
Tajovského, UMB 1
Tajovského, školy 1
Plážové kúpalisko 1
Úrad PV SR 1
Nové Kalište 1
Kyjevské námestie 1
Moskovská, rázcestie 1
Poľná 1
Poľná, rázcestie 1
Sládkovičova 1
Zvolenská cesta, TESCO 1
Zvolenská cesta, sever 1
Zvolenská cesta, stred 1
STK 1
Iliaš, pri moste 1

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa; Tulská
5 Rooseveltova nemocnica
5 Tulská; TESCO hypermarket
32 Iliaš, pri moste
32 Podlavice, Gaštanová
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
Linka Smer
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa; Tulská
5 Rooseveltova nemocnica
5 Tulská; TESCO hypermarket
32 Iliaš, pri moste
32 Podlavice, Gaštanová
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek