Cestovný poriadok linky 32

32
Nové Kalište
Podlavice, Gaštanová
Platí od 6.6.2021

Zastávky

min Zastávka
Iliaš, II. 1
Iliaš, I. 1
Iliaš, pri moste 1
STK 1
Zvolenská cesta, stred 1
Zvolenská cesta, sever 1
Zvolenská cesta, TESCO 1
Sládkovičova 1
Poľná, rázcestie 1
Poľná 1
Moskovská, rázcestie 1
Kyjevské námestie 1
Nové Kalište 1
22 Úrad PV SR 1
33 Plážové kúpalisko 1
55 Tajovského, školy 1
66 Tajovského, UMB 1
77 Tajovského, pod nemocnicou 1
99 Podlavická cesta 1
1111 Podlavice, Gaštanová 1

Pracovné dni

hod min
609
709
819
9
10
11
12
1349
1454
1559
16
1724

Poznámky

Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka
Iliaš, II. 1
Iliaš, I. 1
Iliaš, pri moste 1
STK 1
Zvolenská cesta, stred 1
Zvolenská cesta, sever 1
Zvolenská cesta, TESCO 1
Sládkovičova 1
Poľná, rázcestie 1
Poľná 1
Moskovská, rázcestie 1
Kyjevské námestie 1
Nové Kalište 1
Úrad PV SR 1
Plážové kúpalisko 1
Tajovského, školy 1
Tajovského, UMB 1
Tajovského, pod nemocnicou 1
Podlavická cesta 1
Podlavice, Gaštanová 1

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa; Tulská
5 Rooseveltova nemocnica
5 Tulská; TESCO hypermarket
6 Moskovská
6 Vozovňa; Železničná stanica
32 Iliaš, II.
32 Podlavice, Gaštanová
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
Linka Smer
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa; Tulská
5 Rooseveltova nemocnica
5 Tulská; TESCO hypermarket
6 Moskovská
6 Vozovňa; Železničná stanica
32 Iliaš, II.
32 Podlavice, Gaštanová
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek