Cestovný poriadok linky 32

32
Moskovská, rázcestie
Iliaš, II.
Platí od 6.6.2021

Zastávky

min Zastávka
Podlavice, Gaštanová 1
Povstalecká cesta 1
Tajovského, pod nemocnicou 1
Tajovského, UMB 1
Tajovského, školy 1
Plážové kúpalisko 1
Úrad PV SR 1
Nové Kalište 1
Kyjevské námestie 1
Moskovská, rázcestie 1
22 Poľná 1
33 Poľná, rázcestie 1
55 Sládkovičova 1
66 Zvolenská cesta, TESCO 1
77 Zvolenská cesta, sever 1
88 Zvolenská cesta, stred 1
1010 STK 1
1111 Iliaš, pri moste 1
1212 Iliaš, I. 1
1313 Iliaš, II. 1

Pracovné dni

hod min
533
633
738
848
9
10
11
12
1318
1418
1523
1628

Poznámky

Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka
Podlavice, Gaštanová 1
Povstalecká cesta 1
Tajovského, pod nemocnicou 1
Tajovského, UMB 1
Tajovského, školy 1
Plážové kúpalisko 1
Úrad PV SR 1
Nové Kalište 1
Kyjevské námestie 1
Moskovská, rázcestie 1
Poľná 1
Poľná, rázcestie 1
Sládkovičova 1
Zvolenská cesta, TESCO 1
Zvolenská cesta, sever 1
Zvolenská cesta, stred 1
STK 1
Iliaš, pri moste 1
Iliaš, I. 1
Iliaš, II. 1

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa; Tulská
5 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket
6 Vozovňa; Železničná stanica
7 Internátna
7 Železničná stanica
8 Moskovská
8 Vozovňa; Železničná stanica
32 Iliaš, II.
32 Podlavice, Gaštanová
97 Pršianska terasa, Mosadzná
97 Orange; Železničná stanica
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek
Linka Smer
3 Rooseveltova nemocnica
3 Vozovňa; Tulská
5 Rooseveltova nemocnica
5 TESCO hypermarket
6 Vozovňa; Železničná stanica
7 Internátna
7 Železničná stanica
8 Moskovská
8 Vozovňa; Železničná stanica
32 Iliaš, II.
32 Podlavice, Gaštanová
97 Pršianska terasa, Mosadzná
97 Orange; Železničná stanica
601455 Badín; Vlkanová; Hronsek