Vyskúšajte pripravované
Linka 26 (platí od 23.2.2020)
► Sásová - Tatranská
Odchody zo zastávky:
Internátna
Internátna - Astra
Okružná
Úsvit
Štadlerovo nábrežie
Národná
Štefánikovo nábrežie
Námestie slobody
Partizánska cesta
Mýto
Partizánska - tlačiareň
Partizánska - SVP
Partizánska - čerp. stanica
SAD
rázcestie Kynceľová
Pod Bánošom
  Starohorská - rázcestie
  Tatranská
  Rudohorská - horná
  Rudohorská - dolná
 
► Fončorda - Internátna
Odchody zo zastávky:
Pod Bánošom
Starohorská - rázcestie
Tatranská
Rudohorská - horná
Rudohorská - dolná
Starohorská - otočka
rázcestie Kynceľová
SAD
Partizánska - čerp. stanica
Partizánska - tlačiareň
Mýto
Partizánska cesta
Námestie slobody
Štefánikovo nábrežie
Národná
Štadlerovo nábrežie
Švermova - ESC
Úsvit
Okružná
Internátna - Astra
Internátna

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie