Linka 20 (platí od 9.12.2018)
► Sásová - Karpatská
Odchody zo zastávky:
Parkovisko Mičinská
Autobusová stanica
Železničná stanica
Námestie slobody
Skuteckého - rázcestie
Rudlovská - podjazd
rázcestie Rudlová
Ďumbierska - ŠZŠ
Karpatská
  Rudohorská - stred
  Rudohorská - dolná
 
► Uhlisko
Odchody zo zastávky:
Karpatská
  Starohorská - rázcestie
  Tatranská
  Rudohorská - horná
Rudohorská - stred
Rudohorská - dolná
Ďumbierska
Ďumbierska - ŠZŠ
Ďumbierska - ZŠ
rázcestie Rudlová
Rudlovská - podjazd
Rudlovská cesta
Námestie slobody
Železničná stanica
Autobusová stanica
Parkovisko Mičinská

Trolejbusy   

1 2 3 4 5 6 7 8

Autobusy   

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 41 42 43 80 90 97 100

Kombinácie liniek   

1+6 2+4 3+5 6+8 7+8 20+29 21+22 21+22+23 24+25+27 25+27 26+28 33+41 35+36

Regionálne autobusy   

601451 601454 601455 601456 601457 601458 601460 601462 601463 601464 601465 601466 601467 601468 601469 601470

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie