Cestovný poriadok linky 97

97
29. augusta
Pršianska terasa, Mosadzná
Platí od 1.1.2021

Zastávky

min Zastávka
Železničná stanica 3
29. augusta 1
Orange 1
Jegorovova 1
11 Partizánska cesta 1
33 Námestie slobody 1
55 Autobusová stanica 1
7 – 88 Štefánikovo nábrežie 1
8 – 99 Národná 1
10 – 1111 Štadlerovo nábrežie 1
12 – 1313 Švermova, ESC 1
13 – 1414 Úsvit 1
14 – 1515 Okružná 1
15 – 1717 Kyjevské námestie 1
16 – 1818 Moskovská, rázcestie 1
18 – 2020 Poľná 1
19 – 2121 Poľná, rázcestie 1
20 – 2222 Sládkovičova 1
21 – 2323 Pršianska cesta I. 1
23 – 2525 Pršianska terasa, Medená 1
25 – 2727 Pršianska terasa, Mosadzná 1

Pracovné dni

hod min
551
651
7
8
9
1016
1146
12
1316
14
1546
16
17
18
19
2001

Voľné dni

hod min
5
6
7
8
951
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poznámky

Dopravca: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica
V zozname zastávok zobraziť
Odchody zobraziť v usporiadaní
min Zastávka
Železničná stanica 3
29. augusta 1
Orange 1
Jegorovova 1
Partizánska cesta 1
Námestie slobody 1
Autobusová stanica 1
Štefánikovo nábrežie 1
Národná 1
Štadlerovo nábrežie 1
Švermova, ESC 1
Úsvit 1
Okružná 1
Kyjevské námestie 1
Moskovská, rázcestie 1
Poľná 1
Poľná, rázcestie 1
Sládkovičova 1
Pršianska cesta I. 1
Pršianska terasa, Medená 1
Pršianska terasa, Mosadzná 1

Linky na tejto zastávke

Linka Smer
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
2 Železničná stanica
2 Vozovňa
4 Železničná stanica
4 TESCO hypermarket
6 Moskovská
6 Železničná stanica
7 Internátna
7 Železničná stanica
8 Moskovská
8 Železničná stanica
33 Senica, otočka
33 THK, otočka
34 Podlavice, Gaštanová
34 Železničná stanica
41 Železničná stanica; Senica, otočka
80 Rooseveltova nemocnica
80 Viestova
97 Pršianska terasa, Mosadzná
97 Železničná stanica
100 Nám. Štefana Moysesa
100 Pod Rybou
Linka Smer
1 Rooseveltova nemocnica
1 Železničná stanica
2 Železničná stanica
2 Vozovňa
4 Železničná stanica
4 TESCO hypermarket
6 Moskovská
6 Železničná stanica
7 Internátna
7 Železničná stanica
8 Moskovská
8 Železničná stanica
33 Senica, otočka
33 THK, otočka
34 Podlavice, Gaštanová
34 Železničná stanica
41 Železničná stanica; Senica, otočka
80 Rooseveltova nemocnica
80 Viestova
97 Pršianska terasa, Mosadzná
97 Železničná stanica
100 Nám. Štefana Moysesa
100 Pod Rybou