Vehicles in service on 5.6.2019 (Wednesday)

Route Vehicles Note
17502/1, 7526/2, 7515/3, 7527/3a, 7517/4, 7527/4a, 7521/4b, 7507/5, 7525/5a, 7509/6, 7504/7, 7528/8, 7508/9, 7512/10, 7516/12, 7514/14, 7505/16, 7530/17

1/3-7515 od 8:49 do 10:25 (Hlavná stanica) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 7527

1/4-7517 od 6:55 (Jungmannova) do 8:57 (Hlavná stanica) nepremával, od 7:07 (STU -> Hlavná stanica) ho nahradil ZV 7527 a napokon sa napojila električka 7521

1/5-7507 od 8:17 do 9:05 (Hlavná stanica) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 7525

27122/1, 7129/2, 7114/3, 7118/4, 7135/5, 7105/6

2/2-7129 od 18:30 (Hlavná stanica) do 19:10 (Blumentál -> Hlavná stanica) dočasne nepremával z dôvodu zdržania na trati a následného čerpania pracovnej prestávky vodiča, bez ZV

2/3-7114 od 16:53 (Blumentál -> Hlavná stanica) do 18:16 (ŽST Nové Mesto! dočasne nepremával, pretože ťahal inú električku, bez ZV

37502/1, 7515/3, 7521/4, 7507/5, 7504/7, 7528/8, 7508/9, 7512/10, 7524/11, 7516/12, 7513/13, 7514/14, 7503/15, 7527/15a, 7505/16, 7530/17

3/15-7503 od 14:36 (medzi zastávkami Riazanská a Pionierska -> Jungmannova) do 15:13 (Blumentál -> Komisárky) dočasne nepremával z dôvodu kontaktu s osobným motorovým vozidlom, od 14:51 (Šafárikovo nám. -> Komisárky) až do 15:21 (ŽST Vinohrady -> Komisárky) ho nahradil ZV 7527

47430/1, 7403/2, 7426/3, 7429/4, 7517/4a, 7419/5, 7412/6, 7411/7, 7424/8, 7413/9, 7409/10, 7116/10a, 7517/10b, 7420/11, 7410/12, 7132/12a, 7789+7790/13, 7418/14, 7795+7796/15, 7715+7704/15a, 7405/16

4/8-7424 od 18:18 (Pri kríži) do 19:35 (Zlaté piesky) dočasne nepremával, bez ZV

4/10-7409 od 11:01 (Zlaté piesky) do 12:29 (Chatam Sófer -> Zlaté piesky) nepremával, hneď ho nahradil ZV 7101 a napokon sa napojila električka 7517

4/12-7410 od 22:38 (Americké nám. -> Pri kríži) do 0:02 (Vozovňa Jurajov dvor) nepremával pre poruchu vozidla, od 23:20 (Pri kríži) ho až do konca služby nahradil ZV 7132

4/13-7789+7790 od 15:26 (Magnetová -> Zlaté piesky) do 15:53 (Magnetová -> Pri kríži) dočasne nepremával z dôvodu zdržania na trati + čerpanie pracovnej prestávky vodiča, bez ZV

4/15-7795+7796 od 17:28 (Most SNP -> Zlaté piesky) do 19:27 (Chatam Sófer -> Vozovňa Jurajov dvor) nepremával, napokon sa napojila súprava 7715+7704

57946+7945/1, 7845+7846/2, 7781+7782/3, 7929+7930/4a, 7717+7718/4, 7929+7930/5, 7717+7718/5a, 7123/5b, 7935+7936/6, 7907+7908/7, 7525/7a, 7835+7836/7b, 7525/7c, 7919+7920/7d, 7915+7916/8, 7911+7912/9, 7301+7302/10, 7943+7944/11, 7843+7844/11a, 7921+7922/12, 7957+7958/13, 7913+7914/14, 7931+7932/15, 7901+7902/16, 7941+7942/17, 7527/17a, 7953+7954/17b, 7132/17c, 7904+7903/17d, 7919+7920/18, 7947+7948/19

5/4-7717+7718 od začiatku služby, od 5:16 do 5:23 (ŽST Vinohrady) dočasne nepremával a z dôvodu tohto oneskoreného výjazdu v čase od 6:11 (Pri kríži) do 7:34 (Komisárky) vzájomná výmena poradí s linkou 5/5-7929+7930

5/5-7929+7930 od 6:19 (Pri kríži) do 7:42 (Komisárky) z dôvodu oneskoreného výjazdu linky 5/4 vzájomná výmena za súpravu so spomínanou linkou 7717+7718

5/5-7929+7930 od 15:36 (pred križovatkou Račianska x Pionierska -> Pri kríži do 0:36 (ŽST Vinohrady) nepremával z dôvodu dopravnej nehody, keď vodič zo súpravou zozadu narazil do električkového ZV/5-7527, od 19:18 (Kapucínska -> Komisárky) ho až do konca služby nahradil ZV 7123

5/7-7907+7908 od 9:07 (Pri kríži) do 10:42 (ŽST Vinohrady -> Pri kríži) nepremával, od 9:31 (Kapucínska -> Komisárky) ho nahradil ZV 7525 a napokon sa napojila súprava 7835+7836

5/7-7835+7836 od 19:36 (Vysoká, Tchibo Outlet -> Komisárky) do 20:37 (ŽST Vinohrady -> Pri kríži) nepremával pre poruchu vozidla, od 20:26 (Komisárky) až do 21:40 (Pri kríži) ho nahradil ZV 7525 a napokon sa napojila súprava 7919+7920

5/11-7943+7944 od 13:35 (Komisárky) do 13:46 (ŽST Vinohrady -> Pri kríži) nepremával, napokon sa napojila súprava 7843+7844

5/17-7941+7942 od začiatku služby, od 4:23 (ŽST Vinohrady) do 5:48 (Kapucínska -> Komisárky) nepremával, od 4:34 (STU -> Pri kríži) až do 6:46 (Komisárky) ho nahradil ZV 7527 a napokon sa napojila súprava 7953+7954

5/17-7953+7954 od 7:55 (Pri kríži) do 9:30 (ŽST Vinohrady -> Pri kríži) nepremával, hneď ho nahradil ZV 7132 a napokon sa napojila súprava 7904+7903

67120/1, 7132/1a, 7101/1b, 7123/2, 7116/2a, 7134/2b, 7121/3, 7125/4, 7117/5, 7104/6

6/1-7120 od 14:38 (Botanická záhrada -> Šafárikovo nám.) do 18:18 (Kráľovské údolie -> Karlova Ves) nepremával pre poruchu vozidla, od 15:18 až do 19:08 (Karlova Ves) ho nahradil ZV 7132 a napokon sa napojila električka 7101

6/2-7123 od 7:50 (Karlova Ves) do 9:59 (Blumentál -> Nám. Ľ. Štúra) nepremával, od 8:50 (Chatam Sófer -> Šafarikovo nám.) ho nahradil ZV 7116 a napokon sa napojila električka 7134

77791+7792/1, 7133/1a, 7835+7836/2, 7124/2a, 7925+7926/3, 7127/3a, 7937+7938/4, 7108/4a, 7843+7844/5, 7130/5a, 7112/6, 7703+7706/7, 7841+7842/8, 7787+7788/9, 7949+7950+7956/10
87120/1, 7123/2, 7116/2a, 7134/2b, 7121/3, 7125/4, 7117/5, 7104/6, 7951+7952/7, 7839+7840/8, 7525/8a, 7947+7948/8b, 7783+7784/9, 7799+7800/10, 7785+7786/11, 7733+7734/12, 7401/13, 7518/14, 7529/15, 7501/16, 7511/16a

8/2-7123 pozri poznámky k linke 6/2

8/8-7839+7840 od 15:19 (Saleziáni -> Astronomická) do 15:52 (Astronomická) dočasne nepremával, od 16:03 (Trnavské mýto -> Nám. Ľ. Štúra) až do 16:22 (Nám. Ľ. Štúra) išlo súbežne aj ZV 7525

8/8-7839+7840 od 17:27 (Blumentál -> Nám. Ľ. Štúra) do 19:11 (Krížna -> Astronomická) nepremával, napokon sa napojila súprava 7947+7948

8/10-7799+7800 od 16:38 (Nám. Ľ. Štúra) do 17:51 SND -> Nám. Ľ. Štúra) dočasne nepremával, bez ZV

8/16-7501 od 16:56 (Astronomická) do 18:27 (Trnavské mýto -> Nám. SNP) nepremával, napokon sa napojila električka 7511

97423/1, 7116/1a, 7427/2, 7116/2a, 7425/3, 7116/3a, 7421/4, 7428/5, 7407/6, 7404/7, 7510/8, 7415/9, 7416/10, 7402/11, 7406/12, 7508/12a, 7414/13

9/3-7425 od 15:32 do 17:16 (Astronomická) dočasne nepremával z dôvodu zdržania na trati, hneď ho nahradil ZV 7116

202046/1, 1908/1a, 1909/1b, 1858/1c, 2851/1d, 3416/1e, 2860/1f, 2854/1g, 1823/1h, 2039/2, 2037/3, 2033/4, 2351/4a, 2032/4b, 2040/5, 2117/6, 2043/7, 2040/8
214253/1, 1034/1a, 1863/2, 1060/2a, 1846/3, 1849/4, 1862/5, 1834/6, 2859/6a, 2864/7, 1847/8, 4227/8a, 1070/8b, 1835/9, 1842/10, 2636/10a, 1830/11, 1852/12, 1858/13, 1836/14, 4245/15, 2860/15a, 2846/16, 2860/17, 2870/18, 2841/19, 1845/19a, 2854/51
232010/1, 2411/2, 3411/3, 2009/4
254253/1, 1863/2, 2846/16, 2860/17, 4245/17a, 4227/17b
264925/1, 4228/6, 2638/8, 4262/51, 2846/52
271916/1
291022/1, 1025/2, 1026/3, 1024/4, 1060/5, 1030/6, 3013/7, 3009/8, 1028/9, 1069/9a
302007/1, 3409/2, 3535/3, 2005/4, 2423/5, 2009/6, 2423/51
311821/1, 1829/2, 1634/3, 1638/4, 2631/5, 1633/5a, 2351/5b, 3419/5c, 1626/6a, 2637/6
322207/1, 1202/2, 1220/3, 1208/4, 1210/5, 1218/6, 1217/7, 1203/8, 2228/51, 1826/51a
336706/1, 6832/2, 6803/3, 6704/4, 6703/5
351912/1
362424/1, 2419/2, 2115/2a, 2118/2b
372034/1, 2115/1a, 2042/2, 2032/3, 2044/4, 3005/5, 2115/5a, 3008/6, 2043/51
392867/1, 1859/2, 2859/3, 1857/4, 2847/5
412422/1, 1032/1a, 2420/2
433001/1
441902/1, 7408/1a, 7519/1b, 7409/1c, 7417/1d, 7401/1e, 7518/1f
501843/1, 1861/2, 1833/3, 2869/4, 1823/5, 1848/6, 1860/7, 1840/8, 2855/9, 1832/10, 1027/11, 2858/12, 2854/13, 2851/14, 1032/14a
512407/1, 2409/1a, 2403/2, 1916/51
522404/1, 2401/2, 3550/3
531063/1, 3427/2, 3006/3, 3401/4, 3417/4a, 3007/5, 3011/5a, 3012/6, 1029/51
562402/1, 2406/2, 2405/3, 2408/4, 3429/5, 2408/51
572414/1, 2415/2, 2414/51
581911/1
594260/1, 2651/1a, 2225/2, 4261/3, 2650/3a, 1639/4, 4248/5, 4240/6, 4225/6a
612843/1, 2646/1a, 2636/1b, 2868/1c, 2865/2, 2409/2a, 2636/2b, 4241/2c, 1825/3, 2636/3a, 2861/4, 2115/4a, 1845/5, 1854/6, 1866/7, 1866/51, 1854/52
632224/1, 2209/2, 2646/2a, 4256/2b, 2221/3, 2115/3a, 2222/3b, 2222/4, 2234/5, 2202/6, 2226/7, 2209/7a, 2214/8, 2226/8a
646027/1, 2115/1a, 6021/2, 6026/3, 6024/4

64/1-6027 od 20:29 do 21:29 (Jelačičova) dočasne nepremával z dôvodu poškodeného trolejového vedenia, od 20:40 (SAV -> Lovinského) ho nahradil ZV 2115

64/3-6026 od 16:12 (Lovinského) do 17:35 (Rádiová) nepremával, až do konca služby bez náhrady

652038/1, 1044/2, 1035/2a, 2111/2b, 1032/2c, 1041/3, 1042/4, 1043/5, 2120/6, 2112/7, 3004/8, 1045/9, 2035/10, 2035/51, 1042/52
662417/1, 2416/2, 2413/3, 2418/51
673420/1, 3435/2, 3416/3, 3430/4, 3425/5
684927/1, 4236/2, 4916/2a, 4937/3, 4941/4, 4934/5, 4917/6, 4921/7, 4914/8, 4902/9, 4905/10, 4919/11, 4225/12, 4926/12a, 4926/13, 4227/14
693433/1
701865/1, 2845/2, 1827/3, 1850/4, 2849/5, 1868/6, 2841/7, 2850/8, 1066/9
741214/1, 1212/2, 1209/3, 1204/4, 1221/4a, 1219/5, 1637/5a
752648/1, 2211/2, 2219/3, 2647/4, 2866/5, 2649/6, 2228/7, 2203/8, 2650/9, 2215/9a
773424/1, 1915/2
782232/1, 4259/2, 2233/2a, 2206/3, 2217/4, 2229/5, 2231/5a, 2230/6, 2227/7, 2241/8, 2216/9, 2204/10, 2250/11
792412/1
801068/1, 3016/2, 1029/3, 4010/4, 2409/4a, 4048/4b, 4002/5, 2333/6, 4001/7, 4009/8, 3002/9, 3015/10, 3005/10a
834925/1, 2115/1a, 4274/1b, 4933/2, 4940/3, 4928/4, 4913/5, 4228/6, 4908/7, 2638/8, 4903/9, 4938/10, 4920/11, 4925/11a, 2639/12, 4262/51
841856/1, 2636/1a, 4227/1b, 1823/1c, 1864/2, 1851/3, 1824/4, 2251/5, 2852/6, 1853/7, 1032/7a, 1066/7b, 4222/8, 4229/9, 2862/10, 4246/11, 1830/11a, 1070/12
871064/1, 2636/1a, 1034/1b, 1065/2, 1023/3, 1047/4, 1032/4a, 3426/5, 4007/6, 4049/7, 2347/8, 4005/9, 2047/10
882223/1, 2233/2, 2237/3, 2205/4, 2238/5, 2201/6, 4255/7, 2636/7a, 2643/7b, 2210/8, 2204/9
901061/1, 1062/2, 2122/3, 2035/3a
914250/1, 4265/2, 4269/3, 4239/4, 2639/4a, 1034/4b, 4257/5, 4233/6, 4045/51, 1052/52
924231/1, 4237/2, 4254/3, 4264/4, 4235/4a, 4258/5, 4262/6, 4921/7, 4914/8, 4902/9, 4927/31, 4270/51
934268/1, 2249/2, 4272/3, 2240/4, 4266/5, 4247/6, 2218/7, 2243/8, 4271/9, 2246/10, 4048/11, 4273/11a, 4270/12, 4244/13, 4273/14, 2243/51, 2246/52, 1826/53
942031/1, 4050/2, 2048/3, 2409/3a, 2036/4, 4047/5, 2041/6, 2409/6a, 4235/6b, 2045/7, 3014/8, 3011/9, 3003/9a, 2047/10
951057/1, 1050/2, 2353/3, 1053/4, 2352/5, 1052/6, 1056/7, 1055/8, 2348/9, 2345/10
962247/1, 2239/2, 2236/3, 2235/4, 2245/5, 2248/6, 2244/7, 2244/51
984221/1, 4936/2, 3426/2a, 3548/2b, 4939/3, 4930/4, 4912/5, 4932/6, 4931/7, 4935/8, 4911/9, 4235/10, 4924/10a, 4929/11, 2212/12, 4918/13
992338/1, 2331/1a, 2337/2, 2346/3, 2339/4, 2351/4a, 3431/4b, 1857/4c, 2340/5, 4042/6, 2349/7, 4009/8, 2341/9, 2336/10, 2339/10a, 2351/11, 3548/11a, 2342/12, 4042/51
1232010/1, 2411/2, 3411/3, 2009/4, 2008/5
1302008/5
1331635/1, 1637/2, 2653/3, 2651/4, 2645/5
1393422/1
1471907/1
1513901/1, 3902/1a
1912335/1, 2332/2, 4044/3, 4045/4, 2343/5
1924232/1, 1215/2, 1213/3
1964232/1, 1215/2, 4235/2a, 1213/3, 1211/4, 1221/5
2016820/1, 2646/1a, 6808/2, 6819/3, 6817/4, 6835/5, 6822/6, 6839/7, 6823/8, 6833/8a, 6801/9, 6807/10, 6802/11, 6828/12, 6825/13, 6833/14

201/1-6820 od 20:11 (Miletičova x Jelačičova -> Čiližská) do 22:23 (Čiližská) dočasne nepremával z dôvodu poškodeného trolejového vedenia, od 20:53 (Čiližská) ho nahradil ZV 2646

201/3-6819 od 19:58 (medzi zastávkami Saleziáni a Trnavské mýto -> Hlavná stanica) do 21:30 (Trnavské mýto -> Hlavná stanica) dočasne nepremával z dôvodu poškodeného trolejového vedenia, bez ZV

201/4-6817 od 17:22 (Trhovisko -> Čiližská) do 19:02 (Miletičova -> Čiližská) dočasne nepremával pre poruchu vozidla, bez ZV

201/8-6823 od 14:44 (Gagarinova -> Čiližská) do 16:59 (Čiližská) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6833

2026841/1, 6837/2, 6814/3, 6818/4, 6831/5, 6810/6, 6813/7, 6836/8, 6811/9, 6843/10, 6804/11, 6812/12, 6840/13, 6826/14
2036003/1, 6001/2, 6011/3, 6015/4, 6007/5, 6013/6, 6012/8, 6310/9
2046830/1, 6029/2, 6858/3, 6856/4, 6861/5, 6821/6, 6852/7
2056110/1, 1035/1a, 6111/1b, 6112/2, 6115/3, 6103/4, 6113/5, 6111/6

205/1-6110 od 7:25 (Nemocnica sv. Michala) do 9:07 (Rádiová) nepremával, od 7:52 (Rádiová) ho nahradil ZV 1035 a napokon sa napojil trolejbus 6111

2076005/1, 2115/1a, 6013/1b, 6002/2, 6853/3, 6862/4, 6020/5, 6850/6, 6847/7

207/1-6005 od 13:14 (Valašská -> ŽST Železná studienka) do 15:08 (ŽST Železná studienka) nepremával, od 13:54 (Hodžovo nám. -> Zimný štadión) ho nahradil ZV 2115 a napokon sa napojil trolejbus 6013

2086022/1
2096034/1, 2115/1a, 6016/2, 6033/3, 2115/3a, 6028/4, 2115/4a, 6019/5, 6035/6, 6017/7, 6030/7a, 2409/7b, 6031/8, 6025/9, 6009/10

209/4-6028 od 14:27 (Trnavské mýto -> Mliekárenská) do 16:00 (Mliekárenská) dočasne nepremával, bez ZV

209/7-6017 od 15:38 (Mliekárenská) do 17:45 (Trnavské mýto -> NOÚ) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6030

209/7-6030 od 20:04 (Miletičova x Jelačičova -> Mliekárenská) do 21:31 (Mliekárenská) dočasne nepremával z dôvodu poškodeného trolejového vedenia, od 21:00 (Nám. F. Liszta -> Mliekárenská) ho nahradil ZV 2409

2106114/1, 6108/2, 6107/3, 6106/4, 2409/4a, 6109/5, 1034/5a, 6102/5b

210/4-6106 od 7:14 do 8:04 (Hlavná stanica) dočasne nepremával, z dôvodu škodovej udalosti s osobným motorovým vozidlom počas prejazdu z linky 211/4, ku ktorej došlo na Stromovej ulici

210/5-6109 od 6:04 (Hlavná stanica) do 9:27 (Rádiová) nepremával, hneď ho až do konca ranného dielu služby nahradil ZV 1034, do popoludňajšieho dielu služby sa napokon napojil trolejbus 6102

2116006/1, 6012/2, 6106/4
2126844/1, 6855/2, 6805/3, 6857/4, 6846/5, 6869/6, 6806/7, 6848/8, 6834/9, 6851/10, 6867/11, 6865/12, 6863/13, 6854/14, 6827/15, 6859/16

212/6-6869 od 9:38 (Magurská -> ŽST Železná studienka) do 10:59 (Pažítková -> ŽST Železná studienka) dočasne nepremával, bez ZV

212/12-6865 od 16:08 (ŽST Železná studienka) do 17:21 (Pažítková -> ŽST Železná studienka) dočasne nepremával, bez ZV

212/16-6859 od 16:36 (Cintorín Vrakuňa) do 18:50 (Rádiová) nepremával, až do konca služby bez náhrady

8013102/1
9013301/1
Autoškola7520/1
N212868/1, 1866/51, 1854/52
N292007/1, 2423/51
N314241/2, 1866/51, 1854/52
N332247/1, 2244/51
N344274/1, 4262/51
N372034/1, 2043/51
N446012/8, 6310/9
N476012/8, 6310/9
N531063/1, 1029/51
N552207/1, 2228/51, 1826/51a
N562408/51
N612038/1, 2035/51, 1042/52
N704253/1, 2854/51
N726106/4, 6012/8, 6310/9
N742417/1, 2418/51
N804265/2, 1052/52
N914264/1, 4269/3, 4045/51
N934268/1, 2243/51
N952249/2, 2246/52
N994042/51
X32636/1, 2409/2, 3303/3, 1035/4, 4227/5, 2351/6, 2246/7, 2855/8, 1034/9, 2646/10, 2217/11, 2233/12, 4235/13
X721046/1, 1059/2, 1058/3
ZV-A2646/1, 2409/11, 1035/12, 1032/13, 1034/14, 2646/21, 2115/22, 2636/23, 4927/31, 3426/32, 2351/33
ZV-E7132/1, 7116/2, 7525/4, 7527/5, 7501/5a
Škola3303/1, 1033/2, 4009/3, 2846/10, 1911/11, 2351/12, 2401/14, 3429/14a, 1635/17, 2343/18, 2351/18a

Notes

 • Od 14:42 do 15:01 nepremávali električky na linkách 4, 5, 6 a 9 na Botanickej ulici, pri zastávke Botanická záhrada, smer mesto, dôvodom bola porucha električky linky 6/1-7120
 • Od 15:22 do 15:38 nepremávali električky na linkách 8 a 9 na Miletičovej ulici, v zastávke Saleziáni, smer Ružinov, dôvodom bola porucha električky linky 8/8-7839+7840
 • Od 15:36 približne do 17:40 nepremávali električky na linkách 1, 3, 5 a 7 pred križovatkou Račianska x Pionierska, smer mesto, dôvodom bola vzájomná dopravná nehoda električky linky 5/5-7929+7930, ktorá zozadu narazila do električky linky ZV/5-7527. Pri nehode došlo k zraneniu dvoch cestujúcich (RZP a polícia prítomní). Z tohto dôvodu boli dotknuté električkové linky odklonené na ŽST Nové Mesto, resp. do Vozovne Jurajov dvor a v úseku Blumentál - Vozovňa Krasňany bola obojsmerne zabezpečená náhradná autobusová doprava (pozri vo výprave linku X3)
 • Od 17:27 do 17:44 nepremávali električky na linkách 2, 3, 5, 7 a 8 za zastávkou Blumentál, smer centrum mesta, dôvodom bola porucha električky linky 8/8-7839+7840
 • Od 19:58 približne do 21. hodiny bola obojsmerne obmedzená premávka na trolejbusových linkách 64, 201 a 209 a na krátky čas aj autobusová linka 68 smer Saleziáni, dôvodom bolo poškodené trolejové vedenie na v úseku Miletičova x Jelačičova. Dotknuté linky premávali po odklonových trasách
 • Od 22:40 do 22:55 nepremávali električky na linkách 4 a 9 v úseku Krížna a predovšetkým Americké nám., smer Kamenné námestie, dôvodom bola porucha električky linky 4/12-7410
 • Violated type of vehicle:
  • low-floor vehicle guarantee violated (2)
  • reduced capacity (15)
  • increased capacity (2)
 • Number of listed vehicle-duties: 703
 • Number of listed vehicles: 606

Search

Vehicle type
Number
Route
Duty
Date from
Date to
Note