Vehicles in service on 27.6.2014 (Friday)

Route Vehicles Note
27120/1, 7113/2, 7104/3, 7107/4, 7116/5, 7125/6, 7775+7776/6a, 7126/6b, 7117/7, 7108/8, 7102/9

2/6-7125 od 5:05 (Trnavské mýto -> ŽST Nové Mesto) do 7:05 (STU -> Nám. Ľ. Štúra) nepremával, od 5:22 (ŽST Nové Mesto) do 7:52 (ŽST Nové Mesto) ho nahradil ZV 7775+7776 a napokon sa napojila električka 7126

37946+7945/1, 7843+7844/2, 7749+7750/3, 7737+7738/4, 7715+7704/5, 7757+7758/5a, 7732+7731/6, 7755+7756/6a, 7807+7808/7, 7719+7721/8, 7799+7800/9, 7831+7832/10, 7105/10a, 7831+7832/10b, 7735+7736/11, 7787+7788/12, 7809+7810/13, 7703+7706/14, 7803+7804/15, 7828+7827/16, 7801+7802/17

3/5-7715+7704 od 12:13 (Mladá garda -> Nám. SNP) do 13:26 (Trnavské mýto -> Kamenné nám.) nepremával pretože došlo k poškodeniu súpravy (rozbité okno), napokon sa napojila súprava 7757+7758

3/6-7732+7731 pozri poznámky k linke 8/6

3/10-7831+7832 od 10:23 (Komisárky) do 12:07 (Kamenné nám.) dočasne nepremával, hneď ho až do 12:39 (Komisárky) nahradil ZV 7105

47805+7806/1, 7777+7778/2, 7841+7842/3, 7815+7816/4, 7833+7834/5, 7845+7846/6, 7755+7756/7, 7812+7811/7a, 7829+7830/8, 7791+7792/9, 7817+7818/10, 7821+7822/10a, 7761+7762/11, 7765+7766/12, 7813+7814/13, 7781+7782/14, 7727+7728/15, 7795+7796/15a, 7835+7836/16, 7773+7774/17

4/7-7755+7756 od 12:51 (Polus City Center -> Zlaté piesky) do 13:24 (Magnetová -> Pri kríži) nepremával, napokon sa napojila súprava 7812+7811

4/10-7817+7818 od 15:59 (Zlaté piesky) výmena za súpravu 7821+7822

4/15-7727+7728 od 12:07 (Zlaté piesky) do 13:23 (Karlova Ves -> Zlaté piesky) dočasne nepremával, od 12:12 (Magnetová -> Pri kríži) do 13:35 (Chatam Sófer -> Zlaté piesky) ho nahradil ZV 7795+7796

57931+7932/1, 7905+7906/2, 7917+7918/2a, 7907+7908/3, 7901+7902/4, 7823+7824/4a, 7301+7302/5, 7733+7734/6, 7925+7926/7, 7943+7944/8, 7923+7924/9, 7915+7916/10, 7927+7928/11, 7947+7948/12, 7939+7940/13, 7937+7938/14, 7929+7930/15, 7949+7950/16, 7933+7934/17, 7935+7936/18, 7823+7824/18a, 7957+7958/18b

5/2-7905+7906 od 10:43 (Komisárky) výmena za súpravu 7917+7918

5/4-7901+7902 od 21:53 (Pri kríži) nepremával, hneď ho až do konca služby nahradil ZV 7823+7824

5/18-7935+7936 od 12:51 (Komisárky) do 15:15 (Komisárky) nepremával, od 14:02 (Pri kríži) ho nahradil ZV 7823+7824 a napokon sa napojila súprava 7957+7958

67122/1, 7109/2, 7135/3, 7124/4, 7129/5, 7132/6, 7106/7, 7112/8, 7130/9, 7127/10, 7101/10a, 7103/11, 7133/12, 7128/13, 7751+7752/14, 7763+7764/15, 7825+7826/16, 7957+7958/17, 7118/17a, 7955+7956/17b, 7717+7718/18, 7602+7610/19, 7741+7742/20, 7904+7903/21, 7767+7768/22, 7919+7920/23, 7769+7770/24, 7823+7824/24a, 7769+7770/24b, 7951+7952/25, 7759+7760/26, 7953+7954/27, 7953+7954/28

6/10-7127 pozri poznámky k linke 9/10

6/17-7957+7958 od začiatku služby (od 5:29 ŽST Vinohrady) do 6:35 (Kamenné nám. -> Astronomická) išlo ZV 7118 a napokon sa napojila súprava 7955+7956

87946+7945/1, 7843+7844/2, 7749+7750/3, 7737+7738/4, 7715+7704/5, 7757+7758/5a, 7732+7731/6, 7755+7756/6a, 7807+7808/7, 7719+7721/8, 7799+7800/9, 7831+7832/10, 7105/10a, 7831+7832/10b, 7735+7736/11, 7787+7788/12, 7809+7810/13, 7703+7706/14, 7803+7804/15, 7828+7827/16, 7801+7802/17

8/5-7715+7704 pozri poznámky k linke 3/5

8/6-7732+7731 od 13:22 (Astronomická) do 15:50 (Trnavské mýto -> Kamenné nám) nepremával, napokon sa napojila súprava 7755+7756

8/10-7831+7832 pozri poznámky k linke 3/10

97122/1, 7109/2, 7135/3, 7124/4, 7129/5, 7132/6, 7106/7, 7112/8, 7130/9, 7127/10, 7775+7776/10a, 7101/10b, 7103/11, 7133/12, 7128/13, 7751+7752/14, 7763+7764/15, 7825+7826/16, 7957+7958/17, 7118/17a, 7955+7956/17b, 7717+7718/18, 7602+7610/19, 7741+7742/20, 7904+7903/21, 7767+7768/22, 7919+7920/23, 7769+7770/24, 7823+7824/24a, 7951+7952/25, 7759+7760/26, 7953+7954/27, 7953+7954/28

9/10-7127 od 10:12 (Segnerova -> Astronomická) do 12:24 (Legionárska -> Astronomická) nepremával pre poruchu vozidla, od 11:10 (Astronomická) do 13:02 (Astronomická) ho nahradil ZV 7775+7776 a napokon sa napojila električka 7101

9/17-7957+7958 pozri poznámky k linke 6/17

9/24-7769+7770 od 7:35 (Odborárske nám. -> Astronomická) nepremával, od 8:55 (Karlova Ves) ho až do konca ranného dielu služby ho nahradil ZV 7823+7824, do popoludňajšieho dielu sa súprava vrátila

203408/1, 2849/1a, 3406/2, 3418/3, 3428/4, 3435/5, 2849/5a, 3431/6, 3415/7, 3436/8, 3432/9, 3434/10

20/1-3408 od 21:10 (Opletalova) do 22:30 (Opletalova) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 2849

20/5-3435 pozri poznámky k linke 120/5

211831/1, 1834/2, 2857/3, 1841/4, 1839/5, 1824/6, 2849/6a, 1828/6b, 2868/7, 2862/8, 1822/9, 2869/10, 2864/12, 2852/13, 1827/14, 2867/15, 2851/16, 2848/17, 1848/18

21/6-1824 od 5:28 (Jána Jonáša-VW) do 6:55 (Jána Jonáša-VW) nepremával, od 5:45 (Mokrohájska -> Autobusová stanica) ho nahradil ZV 2849 a napokon sa napojil autobus 1828

233419/1, 3411/2, 3426/3, 3413/4, 2866/7
243413/4, 2866/7
252857/3, 1828/6, 2868/7, 1822/9, 2869/10, 1826/11, 2864/12, 2852/13, 2848/17
262866/7
271907/1
281107/1, 3544/2, 3410/2a, 3416/3, 2115/4, 3425/5, 3545/6, 3424/7

28/2-3544 od 22:20 (Nové SND) bol pravdepodobne z dôvodu nedostatku nafty vymenený za autobus 3410

293531/1, 3305/2
303547/1, 3410/2, 3409/3, 3401/3a, 3540/4, 3536/5, 3528/6, 3425/11

30/3-3409 od 10:49 (Most SNP) výmena za autobus 3401

311842/1, 1859/2, 2845/3, 2842/4, 2859/5, 1844/6, 2853/7, 1832/8, 1830/9, 1837/10, 1825/11
322117/1, 2849/1a, 1106/2, 2112/3, 4117/3a, 2119/4, 2127/5, 1218/6, 2123/7

32/1-2117 od 18:04 (Kuklovská) do 19:29 (Kuklovská) dočasne nepremával, od 18:57 (Hlavná stanica) ho nahradil ZV 2849

32/3-2112 od 19:17 (Hlavná stanica) nepremával, hneď ho až do konca služby nahradil ZV 4117

336701/1, 6702/2, 6706/3, 6705/4
351908/1
371104/1, 4117/1a, 2104/1b, 1108/2, 2126/3, 2122/4, 2120/5, 1103/6, 2125/11

37/1-1104 od 20:20 (Most SNP) do 22:09 (Most SNP) nepremával, hneď ho nahradil ZV 4117 a napokon sa napojil autobus 2104

391842/1, 1859/2, 2845/3, 2842/4, 2859/5, 1844/6, 2853/7, 1832/8, 1830/9, 1837/10, 1825/11
413551/1, 3540/2
433546/1
441900/1
501036/1, 2343/2, 2340/3, 2336/4, 2348/5, 2338/6, 1035/7, 2334/8, 2347/9, 2861/9a, 2332/9b, 2345/10, 2337/11, 1034/12, 2353/13, 2339/14, 2341/15, 2350/16, 2333/17

50/9-2347 od začiatku služby (od 6:36 OD Slimák) do 7:24 (Aupark) nepremával, hneď ho nahradil ZV 2861 a napokon sa napojil autobus 2332

513543/1, 3526/2, 3514/3, 3537/11
523548/1, 3530/2, 3537/3, 3530/11
533430/1, 3427/2, 2346/3, 3437/4, 3429/5, 3421/6, 3436/11
543529/1
563538/1, 3539/2, 3542/3, 3549/4, 3550/5, 3530/11
573541/1, 3416/1a, 3508/1b, 3535/2, 3535/11

57/1-3541 od 5:57 (Vozovňa Jurajov dvor) do 6:17 (Vozovňa Jurajov dvor) nepremával, hneď ho nahradil autobus 3416 sa napokon napojil autobus 3508

583533/1
591636/1, 2637/2, 2813/3, 1629/4, 1638/5, 2652/6, 4876/7
612858/1, 1853/2, 2849/3a, 2850/3b, 2861/3c, 1851/4, 1856/5, 1850/6, 2860/7, 2863/11

61/3-od začiatku služby (od 5:07 Letisko) do 5:40 (Hlavná stanica) nepremával, hneď ho nahradil ZV 2849 a napokon sa napojil autobus 2850

61/3-2850 od 7:09 (Letisko) do 8:50 (Letisko) dočasne nepremával, od 7:40 (Hlavná stanica) ho nahradil ZV 2861

61/7-2860 od 7:47 (Letisko) nepremával, až do konca ranného dielu služby bez náhrady, do popoludňajšieho dielu služby sa autobus na linku vrátil

632208/1, 2207/2, 2648/3, 2211/4, 2206/5, 1603/6, 2849/6a, 1629/6b, 1639/7, 2631/8, 1620/9

63/6-1603 od 17:21 (Vrančovičova -> Lamač) do 18:46 (Avion Shopping Park) nepremával, hneď ho nahradil ZV 2849 a napokon sa napojil autobus 1629

646258/1, 6262/2, 6004/3
651109/1, 2121/2, 3512/2a, 1105/2b, 2111/3, 1101/4, 2114/5, 2861/5a, 2104/6, 1105/7, 2115/7a, 2020/8, 2107/9, 2108/10, 2123/11, 2108/12

65/2-2121 od 6:23 (Jurajov dvor -> Tbiliská) do 10:46 (Čiližská) nepremával, od 7:02 (Tbiliská) ho nahradil ZV 3512 a napokon sa napojil autobus 1105

65/5-2114 od 12:05 (Bulharská -> Tbiliská) do 14:16 (Čiližská) dočasne nepremával, od 12:59 (Rybničná -> Čiližská) ho nahradil ZV 2861

65/7-1105 nakoľko bol autobus v priebehu medzidielu nasadený na linku 65/2, do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 2115

663516/1, 3513/1a, 3524/2, 3522/3, 3402/4, 2855/11

66/1-3516 od 17:44 (ŽST ÚNS -> Domkárska) do 19:30 (Solivarská -> Trhovisko) nepremával, napokon sa napojil autobus 3513

673510/1, 3525/2, 3513/3, 3518/4, 3519/5
684924/1, 4937/2, 4903/3, 4225/5, 4932/6, 4906/7, 4916/8, 4938/9, 4933/10, 4904/11, 4931/12, 4222/13, 4941/14, 4917/15
702854/1, 2841/1a, 1835/2, 1845/3, 2861/3a, 1847/3b, 2844/4, 2847/5, 1823/6, 2861/6a, 1840/7, 2865/8

70/1-2854 od 16:05 (Most SNP) do 17:00 (Prievozská -> Most SNP) nepremával, napokon sa napojil autobus 2841

70/3-1845 od 15:10 (Vlčie hrdlo -> ŽST Pod. Biskupice) do 18:06 (Most SNP) nepremával, od 15:46 (Prístavný most -> Most SNP) ho nahradil ZV 2861 a napokon sa napojil autobus 1847

70/6-1823 od 17:46 (Vlčie hrdlo -> ŽST Pod. Biskupice) do 19:06 (Most SNP) dočasne nepremával, od 18:10 (ŽST Pod. Biskupice) ho nahradil ZV 2861

741609/1, 1605/2a, 1611/2, 1617/3, 2639/4, 1631/5, 1630/6

74/2-1611 od 8:30 (Prístavný most -> Hlavná stanica) nepremával, až do konca ranného dielu služby bez náhrady

752606/1, 1633/2, 2640/3, 1621/4, 2651/5, 2636/5a, 2646/6, 2653/7, 1622/8, 1618/8a, 1634/9

75/8-1622 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 1618

773517/1, 3515/2
782209/1, 2202/2, 2203/3, 2205/4, 2204/6, 2201/7, 2635/8, 2638/9, 2636/13

78/7-2201 od 14:32 (Nové SND) do 15:40 (Čiližská) dočasne nepremával, bez ZV

793520/1
802351/1, 2352/2, 2350/3, 4120/4, 4010/5, 4105/6, 4012/7, 4006/7a, 4012/7b, 3506/8, 3503/9, 2350/11

80/7-4012 od začiatku služby (od 6:25 Údernícka-Kúpalisko) do 6:59 (Cintorín Petržalka) nepremával, napokon sa napojil autobus 4006, ktorý bol do popoludňajšieho dielu služby vymenený za autobus 4012

821902/1, 1902/2
834905/1, 4925/2, 4912/3, 4913/4, 4914/5, 4918/6, 4923/7, 4921/8, 4920/9, 4915/10, 2849/10a, 2849/10b, 4927/11, 4935/11a, 4936/12, 4935/13

83/10-4915 od 7:23 (Patrónka -> Technopol) nepremával, od 7:56 (Technopol) ho až do konca ranného dielu služby nahradil ZV 2849, do popoludňajšieho dielu služby sa autobus vrátil

83/10-4915 od 15:17 (Technopol) do 16:32 (Pri kríži) dočasne nepremával, od 15:27 (Aupark -> Pri kríži) ho nahradil ZV 2849

83/11-4927 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 4935

841846/1, 2843/2, 1829/3, 1836/4, 1855/5, 1849/6, 1858/7, 1852/8, 1838/9, 2870/10, 1826/11, 2841/12
874119/1, 4110/2, 1623/3, 2118/3a, 4009/4, 4117/4a, 4002/4b, 2649/5, 1207/6, 2607/7, 2116/8

87/3-1623 od 14:24 (Astronomická) bol vymenený za autobus 2118

87/4-4009 od 15:42 (Ovsište) do 17:18 (Ovsište) nepremával, hneď ho nahradil ZV 4117 a napokon sa napojil autobus 4002

881204/1, 1211/2, 1205/3, 1221/3a, 1214/4, 1208/5, 1217/6, 1221/7, 1628/7a, 1201/8

88/3-1205 od 7:44 (Most SNP) do 10:36 (Autobusová stanica) nepremával, napokon sa napojil autobus 1221

88/7-1221 nakoľko bol autobus v priebehu medzidielu nasadený na linku 88/3, do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 1628

903507/1
914011/1, 4007/2, 4106/3, 2022/4, 2021/5, 4398/6, 4006/7, 4002/11, 4105/12
924399/1, 4397/2, 4117/2a, 4235/2b, 4397/2c, 4385/3, 4856/4, 4386/5, 1508/6, 4396/7, 4224/8, 4879/11, 4856/12

92/2-4397 od začiatku služby (od 4:45 Vozovňa Petržalka) do 5:50 (Volkswagen) nepremával, od 4:51 (Vozovňa Petržalka) ho nahradil ZV 4117 a napokon sa napojil autobus 4235, ktorý bol do popoludňajšieho dielu služby vymenený za autobus 4397

934227/1, 4232/2, 4229/3, 4235/3a, 4238/3b, 4228/4, 4824/5, 4832/6, 2818/7, 4827/8, 4871/9, 4869/10, 1810/11, 4233/12a, 1833/14, 2846/15, 2867/16

93/3-4229 od 9:45 (Aupark -> Hlavná stanica) do 11:57 (Vyšehradská) nepremával, od 10:12 (ŽST Petržalka -> Vozovňa Petržalka) ho nahradil ZV 4235 a napokon sa napojil autobus 4238

93/5-4824 od 14:59 (Vyšehradská) do 15:33 (Dvory -> Vyšehradská) dočasne nepremával, bez ZV

93/5-4824 od 15:59 (Vyšehradská) do 16:59 (Vyšehradská) dočasne nepremával, bez ZV

93/12-od začiatku služby (od 6:23 Vozovňa Petžalka) do 7:22 (Vyšehradská) nepremával, napokon sa napojil autobus 4233

944223/1, 2825/2, 4231/3, 4837/4, 4229/5, 2819/6, 4006/7, 4397/7a, 4123/7b, 4850/8, 2812/9, 4831/10, 4123/11

94/7-od začiatku služby (od 6:34 Vozovňa Petržalka) do 7:20 (Holíčska) nepremával, napokon sa napojil autobus 4397

954230/1, 4237/2, 4221/3, 4815/4, 4239/5, 4234/6, 2820/7, 4224/8, 1810/9, 4240/10, 4879/11, 4831/12

95/2-4237 od 6:24 (Vyšehradská) do 6:59 (Nám. hraničiarov -> Vyšehradská) dočasne nepremával, bez ZV

961203/1, 1209/1a, 1222/2, 1622/2a, 2111/2b, 1215/3, 1202/4, 2617/5, 1209/6, 1631/6a, 1601/7, 1601/11, 1636/11a

96/1-1203 od 10:25 (Prokofievova) do 12:25 (Prokofievova) nepremával, napokon sa napojil autobus 1209

96/2-1222 od 15:58 (Letisko) do 17:58 (Letisko) nepremával, napokon sa napojil autobus 1622

96/6-1209 od 8:03 (Letisko) do 9:11 (M. Hella -> Letisko) dočasne nepremával, bez ZV

96/6-1209 nakoľko bol autobus v priebehu medzidielu nasadený na linku 96/1, do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 1631

96/11-1601 od 19:58 (Letisko) do 21:38 (Letisko) dočasne nepremával, od 20:08 (Vozovňa Trnávka -> Prokofievova) ho nahradil ZV 1636

984928/1, 4907/2, 4908/3, 4934/4, 4909/5, 4911/6, 4919/7, 4922/8, 4238/9, 4936/9a, 4929/10, 4240/11, 4930/12, 4939/12a, 2856/13, 2863/14, 1852/15

98/9-4238 nakoľko bol autobus v priebehu medzidielu nasadený na linku 93/3, do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 4936

98/12-4930 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 4939

992335/1, 4005/2, 4004/3, 2021/3a, 2023/4, 4001/5, 4003/6, 4004/6a, 4831/6b, 4102/7, 2344/8, 4008/9, 4111/10, 4111/11

99/3-4004 od 12:35 (Ovsište) do 12:56 (Technopol -> Ovsište) dočasne nepremával, bez ZV

99/3-4004 od 14:30 (Antolská) do 16:00 (Švabinského -> Ovsište) nepremával, napokon sa napojil autobus 2021

99/5-4001 od 16:35 (Ovsište) do 16:56 (Technopol -> Antolská) dočasne nepremával, bez ZV

99/6-4003 od 16:43 (Ovsište) do 17:58 (Ovsište) nepremával, napokon sa napojil autobus 4004

99/6-4004 od 19:52 (Antolská) do 20:42 (Ovsište) nepremával, hneď ho nahradil ZV 4831

99/7-4102 od 14:20 (Ovsište) do 15:00 (Antolská) dočasne nepremával, bez ZV

1203408/1, 3406/2, 3418/3, 3428/4, 3435/5, 2849/5a, 3431/6, 3415/7, 3436/8, 3432/9, 3434/10

120/5-3435 od 10:40 (Na hriadkach) do 12:23 (Tesco Lamač) dočasne nepremával pre znečistenie interiéru, hneď ho nahradil ZV 2849

1303550/1
1331628/1, 2628/2, 1630/3, 1605/4
1393523/1
1471905/1
1511901/1
1912331/1, 3506/1a, 3504/2, 4002/3, 4235/3a, 1501/4, 4122/5

191/1-2331 od 16:28 (Most SNP) do 17:55 (Slnečnice -> ŽST Rusovce) nepremával, napokon sa napojil autobus 3506

191/3-4002 pozri poznámky k linke 192/3

1922331/1, 3504/2, 4002/3, 1501/4

192/3-4002 od 13:26 (Tesco Lamač) do 14:28 (Most SNP) nepremával, napokon sa na linke 191/3 napojil autobus 4235

1961608/1, 1606/2, 2647/3, 2632/4, 1610/5
2016609/1, 6627/1a, 6622/2, 6624/2a, 6623/3, 6625/4, 6621/5, 6636/6, 6610/7, 6601/8, 6630/9, 6617/10, 6637/11, 6633/12, 2636/13

201/1-6609 od 15:18 (Čiližská) do 17:36 (Hlavná stanica) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6627

201/2-6622 od 15:26 (Čiližská) do 17:44 (Hlavná stanica) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6624

201/7-6610 od 12:00 (Hlavná stanica) z dôvodu nedostatku vodičov spoj nebol vypravený

2026629/1, 6640/2, 6615/2a, 6605/3, 6613/4, 6639/5, 6632/6, 6604/7, 6635/8, 6614/9, 6619/9a, 6626/10, 6627/11

202/2-6640 od 16:58 (Rajská) do 18:18 (Rajská) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6615

202/7-6604 od 12:18 (Rajská) z dôvodu nedostatku vodičov spoj nebol vypravený

202/8-6635 od 13:14 (Čiližská) do 15:06 (Rajská) dočasne nepremával, bez ZV

202/9-6614 od 15:14 (Rajská) do 16:34 (Rajská) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6619

2036261/1, 6263/2, 6269/3, 6270/3a, 6310/4, 6268/5, 6266/6, 6305/8, 6267/9

203/3-6269 od začiatku služby (od 4:50 Vozovňa Hroboňova) do 5:32 (Koliba) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6270

2046308/1, 6269/1a, 6284/2, 6287/3, 6007/4, 6276/5, 6010/6, 6265/7, 6287/8, 6303/9

204/1-6308 od 10:56 (Rádiová) do 12:20 (Rádiová) dočasne nepremával, bez ZV

204/1-6308 od 14:56 (Rádiová) do 16:20 (Rádiová) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6269

2056260/1, 6306/2, 6301/3, 6293/4, 6314/5, 6303/9
2066003/1, 6244/2, 6238/3, 6255/4, 6226/5
2076272/1, 6264/2, 6300/3, 6297/4, 6288/6, 6290/6a, 6222/7, 6229/8, 6267/9

207/6-6288 od 7:27 (Čercený kríž -> Vojenská nemocnica) do 9:01 (Ružová dolina) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6290

2086620/1, 6634/2, 6631/3, 6624/4, 6618/5, 6283/6, 6271/7, 6285/8, 6278/9, 6298/10, 6232/11

208/4-6624 od 12:22 (Šulekova) z dôvodu nedostatku vodičov spoj nebol vypravený

208/6-6283 od 13:51 (Cintorín Vrakuňa) pravdepodobne z dôvodu nedostatku vodičov spoj nebol vypravený

2096275/1, 6289/2, 6302/3, 6231/4, 6273/5, 6280/6, 6229/8
2106014/1, 6274/2, 6006/3
2116008/5, 6013/7, 6305/8
2126304/1, 6307/2, 6311/3, 6009/4, 6008/5, 6294/6, 6013/7, 6305/8, 6315/9, 6296/10

212/5-6008 od 12:27 (Vojenská nemocnica) do 13:46 (Vojenská nemocnica) dočasne nepremával, bez ZV

212/6-od začiatku služby (od 5:41 Vozovňa Trnávka) do 9:27 (Zimný štadión) pravdepodobne z dôvodu nedostatku vodičov spoj nebol vypravený, napokon sa napojil trolejbus 6294

6303301/1, 3302/2, 3401/3, 3409/3a

630/3-3401 do popoludňajšieho dielu služby výmena za autobus 3409

8013101/1, 3102/2
9013303/1
Autoškola6801, 6011, 8137+8135
N211831/1, 2863/11, 4856/11a, 1826/12, 4856/12a
N293425/11
N312858/1, 2863/11, 1826/12, 4856/12a

N31/12-1826 od 2:30 (Hlavná stanica) do 3:30 (Hlavná stanica) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 4856

N332117/1, 1209/2, 1601/11
N344240/11, 1852/15
N373537/1, 2125/11
N446305/1, 6267/2
N476305/1, 6267/2
N531036/1, 3436/11
N551036/1, 2350/11
N563530/1
N611109/1, 2123/11, 2108/12
N701833/14, 1852/15, 2867/16
N726305/1, 6267/2, 2841/14
N743513/1, 2855/11
N804007/2, 4105/12
N914234/1, 4002/11
N934227/1, 1810/11, 1833/14
N954230/1, 4879/11
N994111/11
SL3537/1, 1852/2, 2123/3, 3535/6
X133438/1, 3433/2, 4117/2a, 3402/2b, 3404/3

X13/2-3433 od 17:48 (Hlavná stanica) do 19:04 (Hlavná stanica) nepremával, od 18:13 (Nové SND) ho nahradil ZV 4117 a napokon sa napojil autobus 3402

ZV-A2849/1, 4117/3, 2861/11, 3512/12, 1636/12a, 4235/13, 4831/13a, 4856/22

ZV-A/12-3512 v priebehu dňa bol vymenený za autobus 1636

ZV-A/13-4235 v priebehu dňa bol vymenený za autobus 4831

ZV-E7823+7824/1, 7795+7796/2, 7105/3, 7775+7776/4, 7118/5
Škola3413/1, 3506/3, 3402/6, 2864/10, 3533/11, 4856/12, 3514/14, 2123/17, 4007/18

Notes

 • Približne od 10:12 do 10:23 nepremávali električky na linkách 4, 5, 9 na Karloveskej ulici, v zastávke Segnerova, smer mesto, dôvodom bola porucha električky linky 9/10-7127
 • Približne od 12:13 do 12:30 nepremávali električky na linkách 3 a 5 na Račianskej ulici, v zastávke Mladá garda, smer centrum, dôvodom bolo poškodenie električkovej súpravy linky 3/5-7715+7704 (rozbité okno)
 • Violated type of vehicle:
  • low-floor vehicle guarantee violated (1)
  • reduced capacity (5)
  • increased capacity (7)
 • Number of listed vehicle-duties: 732
 • Number of listed vehicles: 571

Search

Vehicle type
Number
Route
Duty
Date from
Date to
Note