Vehicles in service on 10.1.2014 (Friday)

Route Vehicles Note
27111/1, 7127/2, 7121/3, 7130/4, 7104/5, 7128/6, 7135/7, 7116/8, 7112/9
37915+7916/1, 7939+7940/2, 7835+7836/3, 7787+7788/4, 7933+7934/5, 7943+7944/6, 7703+7706/7, 7925+7926/8, 7737+7738/9, 7781+7782/10, 7833+7834/11, 7801+7802/12, 7817+7818/12a, 7759+7760/12b, 7929+7930/13, 7799+7800/14, 7921+7922/15, 7789+7790/16, 7803+7804/17

3/5-7933+7934 od 15.29 h. (Astronomická) do 16.00 h. (Račianske mýto -> Komisárky) dočasne nepremával pre zdržanie na trati (pozri info pod výpravou)

3/12 (8/12)-7801+7802 od 13.44 h. (Floriánske nám. -> Astronomická) do 15.48 h. (Floriánske nám. -> Nám. SNP) nepremával, od 14.21 h. (Trnavské mýto -> Kamenné nám.) do 14.40 h. (Račianske mýto -> Komisárky) ho nahradil ZV 7817+7818 a napokon sa napojila súprava 7759+7760

3/12-ZV 7817+7818 od 14.40 h. (Račianske mýto -> Komisárky) nepremával, pretože počas jazdy, došlo vo vozidle k úmrtiu cestujúceho

3/13-7929+7930 od 15.35 h. (Komisárky) do 16.49 h. (Floriánske nám. -> Kamenné nám.) dočasne nepremával pre zdržanie na trati (pozri info pod výpravou)

3/14 (8/14)-7799+7800 od 16.41 h. (Astronomická) do 17.14 h. (Vazovova -> Komisárky) dočasne nepremával pre zdržanie na trati (pozri info pod výpravou)

3/15 (8/15)-7921+7922 od 16.49 h. (Astronomická) do 17.11 h. (Trnavské mýto -> Kamenné nám.) dočasne nepremával pre zdržanie na trati (pozri info pod výpravou)

3/16-7789+7790 od 15.10 h. (Vazovova -> Komisárky) do 16.25 h. (Floriánske nám. -> Nám. SNP) - odklon (pozri info pod výpravou)

3/17-7803+7804 od 15.16 h. (Americké nám. -> Komisárky) do 16.28 h. (Floriánske nám. -> Nám. SNP) - odklon (pozri info pod výpravou)

3/17-7803+7804

47732+7731/1, 7749+7750/2, 7815+7816/3, 7779+7780/4, 7809+7810/5, 7773+7774/6, 7812+7811/7, 7805+7806/8, 7763+7764/9, 7813+7814/10, 7807+7808/11, 7823+7824/11a, 7821+7822/12, 7717+7718/13, 7741+7742/14, 7825+7826/15, 7828+7827/16, 7843+7844/17, 7823+7824/17a, 7735+7736/17b, 7722+7721/18

4/11-7807+7808 od 9.01 h. (Odborárska -> Zlaté piesky) do 9.59 h. (Zlaté piesky) dočasne nepremával (pozri info pod výpravou), z dôvodu 25-minútového meškania ho od 10.01 h. (Jesenského -> Pri kríži) do 10.51 h. (Karlova Ves -> Zlaté piesky) hradilo ZV 7823+7824

4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16 - od 9.08 h až 9.40 h. (Zátišie -> Zlaté piesky) do 9.50 h. až 10.22 h. (Zátišie -> Pri kríži) - odklon (pozri info pod výpravou

4/17-7843+7844 od 17.34 h. (Zlaté piesky) do 19.09 h. (Most SNP -> Zlaté piesky) nepremával, od 18.00 h. (Jesenského -> Pri kríži) ho nahradil ZV 7823+7824 a napokon sa napojila súprava 7735+7736

57937+7938/1, 7733+7734/2, 7953+7954/3, 7941+7942/4, 7949+7950/5, 7935+7936/6, 7823+7824/6a, 7729+7726/7, 7951+7952/8, 7909+7910/9, 7911+7912/10, 7947+7948/11, 7301+7302/12, 7931+7932/13, 7946+7945/14, 7917+7918/15, 7957+7958/16, 7923+7924/17

5/4-7941+7942 od 14.44 h. (Račianske mýto -> Komisárky) do 15.36 h. (ŽST Vinohrady -> Pri kríži) dočasne nepremával pre zdržanie na trati (pozri info pod výpravou)

5/5-7949+7950 od 14.50 h. (Vazovova -> Komisárky) približne do 16.50 h. - odklon (pozri info pod výpravou)

5/6-7935+7936 od 15.00 h. (Račianske mýto) do 15.49 h. (Nám. Biely kríž -> Pri kríži) dočasne nepremával pre zdržanie na trati (pozri info pod výpravou)

5/6-7935+7936 od 19.00 h. (Pri kríži) nepremával, od 19.24 h. (Kapucínska -> Komisárky) ho až do konca služby nahradil ZV 7823+7824

5/7-7729+7726 od 15.06 h. (Vazovova) do 16.02 h. (Floriánske nám. -> Pri kríži) - odklon (pozri info pod výpravou)

5/8-7951+7952 od 15.14 h. (Vazovova) do 16.10 h. (Floriánske nám. -> Pri kríži) - odklon (pozri info pod výpravou)

67107/1, 7134/2, 7101/3, 7115/4, 7120/5, 7118/6, 7751+7752/14, 7753+7754/15, 7797+7798/16, 7819+7820/17, 7837+7838/18, 7775+7776/19
77106/1, 7105/2, 7102/3, 7085/4, 7133/5, 7129/6, 7113/7

Po 14.45 h. až do konca premávky väčšina spojov premávala nepravidelne a mimo platný grafikon, dôvodom bol odklon a zdržanie premávky v súvislosti s udalosťou na Račianskom mýte (pozri info pod výpravou)

97107/1, 7134/2, 7101/3, 7115/4, 7120/5, 7118/6, 7829+7830/7, 7761+7762/8, 7748+7747/9, 7845+7846/10, 7715+7704/11, 7723+7724/12, 7745+7746/13, 7751+7752/14, 7753+7754/15, 7797+7798/16, 7819+7820/17, 7837+7838/18, 7775+7776/19
203431/1, 3419/2, 3420/3, 3404/4, 3430/4a, 3418/4b, 3414/5, 3421/6, 4117/6a, 3436/7, 3402/8, 3434/9, 3418/10

20/4 (120/4)-3404 od 16.18 h. (Tesco Lamač) do 18.40 h. (Tesco Lamač) nepremával, od 16.22 h. (Damborského -> Na hriadkach) ho nahradil ZV 3430 a napokon sa napojil autobus 3418

20/6-3421 od 6.37 h. (Technické sklo -> Opletalova) nepremával pre poruchu vozidla, od 7.43 h. (Tesco Lamač) ho až do konca ranného dielu služby nahradil ZV 4117, do popoludňajšieho dielu služby sa autobus vrátil

212858/1, 2867/2, 1821/3, 4240/3a, 1827/4, 1844/5, 1841/6, 2842/7, 1858/8, 2864/9, 2869/10, 2863/11, 1823/12, 1832/13, 1847/13a, 1846/14, 1836/15, 1842/16, 2855/17, 2865/18

21/3-1821 od 7:52 (Hradištná) do 10.40 (ASMN) nepremával, od 9:00 (ASMN) ho nahradil ZV 4240

21/13-1832 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 1847

233438/1, 3524/2, 3408/2a, 3408/3, 3437/4, 1829/7

23/2-3524 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 3408

241829/7
261829/7
271907/1
283412/1, 3425/1a, 3423/2, 3416/3, 3422/4, 3424/5, 3545/6, 3422/7

28/1-3412 od 11:20 (Nové SND) vymenený za 3425, keďže autobus 3412 bol stiahnutý na linku 901

293304/1, 3305/2
303547/1, 3410/2, 3417/3, 3539/4, 3536/5, 3508/6, 3549/11
322111/1, 2124/2, 1104/3, 2105/4, 4240/4a, 4117/4b, 2119/4c, 2115/5, 1218/6, 2123/7

32/4-2105 od 15.22 h. (Nemocnica Kramáre -> Hlavná stanica) do 18.17 h. (Hlavná stanica) nepremával, od 16.04 h. (Kuklovská) do 16.40 h. (Hlavná stanica) ho nahradil ZV 4240, od 16.40 h. (Hlavná stanica) bol vymenený za ZV 4117 a napokon sa napojil autobus 2119

336704/1, 6638/2, 6633/3, nevypravený/4

33/4-buď z dôvodu nedostatku vodičov, alebo premávky schopných trolejbusov spoj nebol vypravený

351908/1, 1906/2
372116/1, 2127/2, 2122/3, 2117/4, 2118/5, 1103/6, 1105/7, 1105/11
391853/1, 2843/2, 2849/3, 1834/4, 1837/5, 2868/6, 1851/7, 1852/8, 3406/8a, 1822/9, 2870/10, 2860/11

39/8-1852 od 13.07 h. (Súhvezdná) do 14.09 h. (Trnavské mýto) dočasne nepremával, hneď ho až do 14.28 h. (Cintorín Slávičie údolie) nahradil ZV 3406

413551/1, 3539/2
433546/1
441900/1
502332/1, 4117/1a, 2347/1b, 2348/2, 1034/3, 2340/4, 1035/5, 2343/6, 2339/7, 3541/7a, 2351/8, 2336/9, 1107/9a, 2337/10, 2345/11, 2341/12, 2342/13, 2347/14, 2352/15, 3406/15a, 3408/15b, 2349/16, 2338/17

50/1-2332 od 19.26 h. (Most Apollo -> Aupark) do 21.12 h. (Aupark) nepremával, od 20.01 h. (Most SNP -> OD Slimák) ho s 18 min. meškaním nahradil ZV 4117 a napokon sa napojil autobus 2347

50/7-2339 okolo 14.30 h. do 16.18 h. (OD Slimák) dočasne nepremával, od 14.42 h. (ŽST Nové Mesto) ho nahradil ZV 3541

50/9-2336 okolo 11.50 h. do 13.36 h. (OD Slimák) dočasne nepremával, od 11.58 h. (ŽST Nové Mesto) ho nahradil ZV 1107

50/15-2352 okolo 17. h. do 18.32 h. (OD Slimák) nepremával, od 17.31 h. (Aupark) ho nahradil ZV 3406 a napokon sa napojil autobus 3408

513543/1, 3534/2, 3514/3, 3537/11
523548/1, 3530/2, 3537/3, 3530/11
533407/1, 3405/2, 3403/3, 3413/4, 3428/5, 3433/6, 3402/11
543533/1
563538/1, 3531/2, 3542/3, 3549/4, 3545/5, 3530/11
573528/1, 3526/2, 3535/2a, 3535/11

57/2-3526 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 3535

583532/1
591632/1, 2631/2, 2812/3, 1629/4, 3510/5a, 1607/6

59/5-z dôvodu nedostatku premávky schopných autobusov od začiatku služby do 6.30 h. (Antolská) spoj nebol vypravený, napokon sa napojil autobus 3510

611833/1, 2859/2, 1855/3, 1835/4, 2338/5, 1636/6, 1831/7, 1840/11
631609/1, 2208/2, 2212/3, 2211/4, 2206/5, 2651/6, 2637/7, 1616/8, 2207/9
646270/1, 6275/2, 6314/3
652126/1, 2120/2, 1101/3, 2125/4, 2104/5, 2114/6, 1108/7, 2119/8, 2020/9, 2108/10, 2123/11, 2108/12
663525/1, 3523/2, 3522/3, 3432/4, 2342/11
673406/1a, 3517/1b, 3520/2, 3506/3, 3509/4, 3516/4a, 3524/5

67/1-od začiatku služby (4.35 h. Vinohradnícka) išlo ZV 3406, od 5.00 h. (Astronomická) sa napojil autobus 3517

67/4-3509 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 3516

684932/1, 4937/2, 4903/3, 4902/4, 4939/5, 4906/6, 4921/7, 4916/8, 4938/9, 4933/10, 4904/11, 4931/12, 4929/13, 4913/14, 4917/15
702861/1, 3430/1a, 1836/1b, 1845/2, 1839/3, 1828/4, 2856/5, 2845/6, 1036/7, 2865/7a, 2848/8

70/1-2861 od 7.28 h. (ŽST Pod. Biskupice) do 10.06 h. (Most SNP) nepremával, od 7.46 h. (Prístavný most -> Most SNP) ho nahradil ZV 3430 a napokon sa napojil autobus 1836

70/7-1036 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za kapacitnejší autobus 2865

742638/1, 1611/2, 2639/2a, 2645/3, 1627/4, 1107/4a, 1631/5, 2615/6

74/4-1627 od 17.45 h. (Karpatská -> Vlčie hrdlo) nepremával, hneď ho až do konca služby nahradil ZV 1107

752646/1, 1634/2, 2640/3, 2617/4, 2632/5, 1635/6, 1633/7, 1618/8, 2607/9, 3406/9a, 2636/9b

75/9-2607 od 6.10 h. (Kadnárova) nepremával, od 6.28 h. (Bajkalská -> Čiližská) ho až do konca ranného dielu služby nahradil ZV 3406, do popoludňajšieho dielu služby sa napojil autobus 2636

773518/1, 3519/2
782209/1, 2202/2, 2201/3, 2205/4, 2210/5, 2203/6, 2204/7, 1623/8, 2649/9, 1601/13
793521/1
802334/1, 2333/2, 4117/2a, 2349/3, 4120/4, 2331/5, 4108/6, 4004/7, 4009/8, 3504/9, 2348/11

80/2-2333 od 8.25 h. (Kopčany) do 10.57 h. (Údernícka - Kúpalisko) dočasne nepremával pre poruchu vozidla, od 8.49 h. (Kremnická -> Údernícka - Kúpalisko) do 9.17 h. (Kollárovo nám.) a následne od 10.27 h. (ŽST Petržalka -> Kollárovo nám.) ho nahradil ZV 4117 - po 9.10 h. bolo ZV dočasne odvolané na vykonanie náhradnej dopravy za električky v úseku ŽST Nové Mesto - Zlaté piesky

80/8-4004 od 7.45 h. (Kollárovo nám.) až do konca ranného dielu služby nepremával, bez náhrady, popoludní sa autobus na linku vrátil

821901/1, 3430/1a, 2107/1b, 1904/2

82/1-1901 od začiatku služby (6.48 h. Most SNP) nepremával, od 7.18 h. (Most SNP) do 7.27 h. (Most SNP) ho nahradil ZV 3430, ktorý bol od 8.18 h. (Most SNP) ho až do konca služby vymenil ZV 2107 (ZV 3430 bol odvolaný na hradenie linky 70/1)

834927/1, 4925/2, 4912/3, 4913/4, 4926/5, 4240/5a, 4940/6, 4910/7, 4901/8, 4920/9, 4915/10, 4941/11, 4936/12, 4935/13

83/5-4926 od 6.35 h. (Technopol) do 8.16 h. (Technopol) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 4240

841854/1, 1824/2, 2854/3, 1857/4, 1639/5, 2866/6, 1849/7, 2346/8, 2851/9, 1825/10, 2863/11, 2352/12
874119/1, 4123/2, 1109/3, 4012/4, 2616/5, 1221/6, 2112/7, 1106/8
881217/1, 1628/2, 1214/3, 1622/4, 1207/5, 1204/6, 1220/7, 1202/8
903501/1
914011/1, 4117/1a, 4001/2, 4106/3, 4111/4, 4122/5, 2022/6, 4815/6a, 4009/7, 4004/11, 4108/12

91/1-4011 od 11.40 h. (Most SNP) do 13.45 h. (Čunovo) dočasne nepremával, hneď ho nahradil ZV 4117

91/6-2022 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 4815

924855/1, 1815/2, 4827/3, 4227/4, 4832/5, 4871/6, 4837/7, 4876/11
934225/1, 4232/2, 4229/3, 1815/4c, 4238/4, 4240/4a, 4918/4b, 4856/5, 4876/6, 4878/7, 4873/8, 4875/9, 4869/10, 1810/11, 2820/12, 1107/12a, 4879/12b, 4226/13, 1859/14, 3427/15, 2855/16

93/4-4238 od 13.45 h. (Vozovňa Petržalka) do 14.54 h. (Vyšehradská) nepremával, hneď ho nahradil ZV 4240 a napokon sa napojil autobus 4918

93/4-4918 od 20.50 h. (Vyšehradská) do 21.50 h. (Vyšehradská) dočasne nepremával, s menším meškaním ho nahradil ZV 1815

93/12-2820 od začiatku popoludňajšieho dielu služby (14.14 h. Vozovňa Petržalka) do 15.14 h. (Vyšehradská) nepremával, od 14.45 h. (Hlavná stanica) ho nahradil ZV 1107 a napokon sa napojil autobus 4879

93/14-1859 od 7.39 h. (Hlavná stanica) do 8.45 h. (Vyšehradská) dočasne nepremával pre menšiu závadu v kabíne vodiča, bez ZV

944222/1, 4223/2, 4228/3, 4236/4, 4226/5, 2819/6, 4815/7, 2825/7a, 4850/8, 4917/8a, 4821/9, 4117/9a, 4831/10, 2825/11

94/8-4850 nakoľko bol autobus v priebehu dňa nasadený na linku 99/2, do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 4917

94/9-4821 od 17.57 h. (Vazovova) nepremával, pretože bol operatívne stiahnutý na hradenie linky 96/5, od 18.34 h. (Aupark -> Vazovova) ho až do konca služby nahradil ZV 4117

954230/1, 4237/2, 1815/3a, 4221/3, 4871/3b, 4235/4, 4239/5, 4234/6, 4233/7, 4224/8, 1810/9, 2813/10, 4824/11, 4831/12

95/3-4221 od 20.37 h. (Technopol -> Šafárikovo nám.) nepremával pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil NZV 4856, ktoré bolo od 21.41 h. (Vyšehradská) z dôvodu poruchy vymenené za ZV 1815 a od 22.03 h. (Šafárikovo nám.) išlo ja NZV 4871

961201/1, 1205/2, 1209/3, 1603/4, 2107/4a, 1605/5, 1107/5a, 2638/5b, 2642/6, 2652/7, 2652/11

96/4-1603 od 6.05 h. (Prokofievova) do 7.50 h. (Prokofievova) dočasne nepremával, od 7.05 h. (Letisko) ho nahradil ZV 2107

96/5-1605 od 17.31 h. (Lachova -> Letisko) do 21.05 h. (Prokofievova) nepremával pre poruchu vozidla, od 18.38 h. (Letisko) ho nahradil ZV 1107 a napokon sa napojil autobus 2638 (pôvodne bol na hradenie stiahnutý autobus z linky 94/9-4821)

984928/1, 4907/2, 4908/3, 4934/4, 4909/5, 4911/6, 4919/7, 4922/8, 4914/9, 4924/10, 2813/11, 4930/12, 1826/13, 1840/14, 2860/15
992021/1, 2344/2, 4240/2a, 4850/2b, 4005/3, 2023/4, 4127/5, 4007/6, 4102/7, 4878/7a, 4002/8, 4238/8a, 1815/9a, 4003/9, 4824/9b, 4131/10, 4127/11

99/2-2344 od 14.23 h. (Antolská) do 15.38 h. (Antolská) nepremával, od 14.58 h. (Ovsište) ho nahradil ZV 4240 a napokon sa napojil autobus 4850

99/7-4102 od 18.45 h. (Antolská) do 19.27 h. (Ovsište) nepremával, napokon sa napojil autobus 4878

99/8-4002 v priebehu popoludnia vypadol, od 15.43 h. (Ovsište) sa napokon napojil autobus 4238

99/9-4003 okolo 19. h. vypadol, od 19.05 h. (Antolská) ho nahradil ZV 1815 a napokon sa od 19.57 h. (Ovsište) napojil autobus 4824

1303544/1
1332615/1, 1107/2, 2611/3, 2639/4
1393515/1
1471903/1
1914010/1, 4117/2a, 3503/2b, 2335/3, 4105/4, 4122/5

191/2-od začiatku služby (5.54 h. Jasovská) išlo ZV 4117, od 7.24 h. (Jasovská -> ŽST Rusovce) sa napojil autobus 3503

1961608/1, 1601/1a, 2634/2, 2647/3, 3512/4, 1631/4a, 2636/5

196/1-1608 od 15.41 h. (ŽST Nové Mesto) do 17.01 h. (ŽST Nové Mesto) nepremával, napokon sa napojil autobus 1601

196/4-3512 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za kapacitnejší autobus 1631

2016618/1, 6623/2, 6622/3, 6627/4, 6629/5, 6641/6, 6613/7, 6605/8, 6639/9, 6634/10, 6602/11, 6617/12, 1601/13
2026601/1, 6624/2, 6621/3, 6643/4, 6636/5, 6635/6, 6614/7, 6642/8, 6604/9, 6640/10, 6630/11
2036264/1, 6268/2, 6266/3, 6308/4, 6263/5, 6305/8, 6267/9
2046615/1, 6307/1a, 6284/2, 6241/3, 6262/4, 6277/5, 6286/6, 6232/7, 6241/8, 6282/9

204/1-6615 od 11.49 h. (Trnavské mýto -> Rádiová) do 14.11 h. (Valašská) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6307

2056260/1, 3430/1a, 6280/1b, 6288/2, 6306/3, 6281/3a, 6278/4, 6296/5, 6282/9

205/1-6260 od 20.19 h. (Rádiová) do 21.35 h. (Rádiová) nepremával, od 20.59 h. (Rajská) ho nahradil ZV 3430 a napokon sa napojil trolejbus 6280

205/3-6306 od 4.52 h. (Rádiová) do 5.49 h. (Rádiová) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6281

2066303/1, 6274/2, 6311/3, 6255/4, 6250/5
2076625/1, 6272/2, 6294/3, 6273/3a, 6310/4, 6279/5, 4117/5a, 6265/5b, 6285/6, 6222/7, 6229/8

207/3-6294 od 14.56 h. (Ružová dolina) do 16.11 h. (Ružová dolina) nepremával, napokon sa napojil trolejbus 6273

207/5-6279 od 21.18 h. (Vojenská nemocnica) do 22.38 h. (Vojenská nemocnica) nepremával, od 21.23 h. (Horský park -> Ružová dolina) ho nahradil ZV 4117 a napokon sa napojil trolejbus 6265

2086637/1, 6609/2, 6606/3, 6619/4, 6631/5, 6271/6, 6230/7, 6238/8, 6315/9, 6265/10
2096300/1, 6302/2, 6287/3, 6297/4, 6289/4a, 6299/5, 6231/6, 6229/8

209/4-6297 od 14.56 h. (Ružová dolina) do 16.02 h. (Trnavské mýto -> NOÚ) sa napojil trolejbus 6289

2106298/1, 6276/2, 6290/3
2116305/1, 6258/2, 6267/8
2126261/1, 6304/2, 6234/3, 6292/4, 6295/5, 6293/6, 6301/7, 6267/8
6303301/1, 3302/2, 3401/3, 3508/3a

630/3-3401 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 3508

8013102/1, 3409/2
9013303/1, 3412/1a

901/1-3303 od 10:45 (Hainburg) pre poruchu dočasne nepremával, bez náhrady, od 12:45 (Hainburg) do 18:07 (Most SNP) ho nahradil autobus 3412

EZV7823+7824/1, 7817+7818/4
NZV4871/1
X33406/1
X44117/1
X133429/1, 3411/2
ZV Jurajov dvor1107/2, 2107/12, 3541/12a

ZV/12-2107 do popoludňajšieho dielu služby bol vymenený za autobus 3541

ZV Petržalka4117/3, 4240/13, 1815
ZV Trnávka3430/1, 3406/11
Školský spoj1033/2

Notes

  • Približne od 9.01 h. do 9.50 h. nepremávali električky na linkách 4 a dojazdové súpravy z linky 6 medzi zastávkami Zátišie - Odborárska, dôvodom bola prekážka na trati - dopravná nehoda motorových vozidiel - preto bola linka 4 odklonená na ŽST Nové Mesto. V úseku ŽST Nové Mesto - Zlaté piesky bola zabezpečená náhradná autobusová doprava
  • Od 14.42 h. do 15.29 h. nepremávali električky na linkách 3, 5, 7 v smere do Rače a od 14.51 h. do 15.07 h. aj v smere do centra mesta na Račianskom mýte, pretože v električke linky 3/12-7817+7818 smerujúcej do Rače došlo k úmrtiu cestujúceho (RZP a polícia prítomní). Električky idúce do Rače boli odklonené z Floriánskeho námestia ďalej na Vajnorskú na konečnú ŽST Nové Mesto, alebo Vozovňa Jurajov dvor. V úseku Vazovova - Komisárky bola nasadená aj náhradná autobusová doprava, ktorú čiastočne zabezpečovali okrem iných aj súbežne idúce linky 59 a 75
  • Violated type of vehicle:
    • reduced capacity (12)
    • increased capacity (13)
  • Number of listed vehicle-duties: 604, in that absent vehicle-duties: 1 (0,2 %)
  • Number of listed vehicles: 553

Absent vehicle-duties

Route Number of listed vehicle-duties Absent vehicle-duties Share of absent vehicle-duties
33 1 1 100 %

Search

Vehicle type
Number
Route
Duty
Date from
Date to
Note