Vehicles in service on 18.7.2009 (Saturday)

Route Vehicles Note
202110/1, 2102/2, 2106/3, 2107/4
211636/1, 1619/2, 1626/2a, 1806/3, 1813/4, 1622/6

21/2-1619 od 22.00 bol pre nedostatok CNG vymenený za autobus 1626

233515/1, 1109/7
261109/7
391802/8
832646/1, 2649/2, 2642/3, 2824/4a, 2635/4, 2630/5, 4827/5a, 2626/5b, 2812/6, 2818/7, 2820/7a, 2814/7b, 4811/8, 4847/9, 2801/10, 2624/11

83/4-2635 od 19.38 h. bol pre nedostatok CNG vymenený za autobus 2824

83/5-2630 okolo 13.30 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV 4827 a napokon 2626

83/7-2818 okolo 15.52 h. vypadol pre poruchu vozidla (niekde v úsekou Homolova - Štepná, smer Technopol), následne bol odtiahnutý do vozovne; neskôr ho nahradil ZV 2820 a napokon 2814

881221/1, 1215/2, 1213/3, 1208/4, 1205/5, 1207/6
1283530+3591/1
N342801/1
ZV4827/4, 2820/9

Notes

  • Number of listed vehicle-duties: 35
  • Number of listed vehicles: 36

Search

Vehicle type
Number
Route
Duty
Date from
Date to
Note