Vehicles in service on 7.2.2009 (Saturday)

Route Vehicles Note
201709/1, 1006/2, 1004/3, 1001/4, 1815/7
211805/1, 1806/2, 1803/3, 1617/4, 1636/6, 1004/7
233516/1, 1815/7
261815/7
832811/1, 2642/2, 2635/3, 2814/4, 2649/5, 2629/6, R1654/6a, 2823/6b, 2647/6c, 2800/7, R1654/7a, 2623/7b, 2809/8, R1654/8a, 2824/8b, 2622/9, 2614/10, 2645/11

83/3-2635 vo večerných hodinách buď vypadol, alebo bol pre nedostatok CNG vymenený za iný atobus 26xx

83/6-2629 od 13.54 do 15.42 h. dočasne vypadol pre poruchu vozidla, neskôr ho nahradil ZV R1654

83/6-2629 od 17.31 h. vypadol pre poruchu vozidla (odstavený za zastávkou Homolova, smer Technopol), neskôr ho nahradil ZV 2823 avšak ho nedohradil

83/6b-2823 od 19.18 h. vypadol ako ZV pre poruchu vozidla (druhé dvere), neskôr ho nahradil už ako náhrada za pôvodný autobus 2647

83/7-2800 od 15.54 h. vypadol pre poruchu (horiace brzdvé obloženie) hneď ho nahradil ZV R1654 a od 16.38 h. napokon 2623

83/8-2809 okolo 17.30 h. vypadol, neskôr ho nahradil ZV R1654 napokon 2824

N342614/1
ZVR1654/7, 1010/9, 2823/10

Notes

  • Number of listed vehicle-duties: 29
  • Number of listed vehicles: 28

Search

Vehicle type
Number
Route
Duty
Date from
Date to
Note