Fleet number:6842
Type: Škoda 31 Tr SOR
Builder: SOR Libchavy, spol. s r. o. (mechanická časť); Škoda Electric, s. r. o., Plzeň (elektrická výzbroj)
Serial number: 13984
VIN: TM9DTAJ6CEASE3984
Manufactured: 2014
In service: 30.1.2015
Depot: Hroboňova
Accidents: Čelný náraz do trakčného stožiaru na križovatke Kazanská - Uzbecká (5.2.2020) - trolejbus bol následne opravený u výrobcu karosérie v prvom polroku roka 2021.
Information system: BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303
BUSE BS 370, BS 370
BUSE BS 210/5, BS 210/4, BS 210/4, BS 210/1, BS 210/1
BUSE BS 310
Additional information: low-floor vehicle, air-conditioned vehicle
Last records of service: 5.2.2020 201/3
4.2.2020 201/5
3.2.2020 201/10
2.2.2020 202/3
31.1.2020 33/3
30.1.2020 33/1
29.1.2020 33/1
28.1.2020 33/3
27.1.2020 33/3
26.1.2020 33/1
All records of service

Comments

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.
Reply on: LUKY 87 #2:
Podľa dostupných informácií je tesne pred dokončením opravy
Reply on: Tbusabustram6609 #1:
V akom stave je oprava, resp. kedy sa vráti z opravy?
Tbusabustram6609

Tbusabustram6609

16.12.2020 - odvoz na opravu po nehode.