Fleet number:6822
Type: Škoda 31 Tr SOR
Builder: SOR Libchavy, spol. s r. o. (mechanická časť); Škoda Electric, s. r. o., Plzeň (elektrická výzbroj)
Serial number: 13964
Manufactured: 2014
In service: 10.1.2015
Depot: Hroboňova
Information system: BUSE BS 300, BS 301
BUSE BS 303
BUSE BS 370, BS 370
BUSE BS 210/5, BS 210/4, BS 210/4, BS 210/1, BS 210/1
BUSE BS 310
Additional information: low-floor vehicle, air-conditioned vehicle
Last records of service: 29.10.2020 201/4
28.10.2020 202/12
27.10.2020 212/7
26.10.2020 201/1
24.10.2020 212/1
23.10.2020 207/1
22.10.2020 207/2
21.10.2020 202/3
20.10.2020 201/14
19.10.2020 202/13
All records of service

Comments

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.
Reply on: trolejbus6207 #1:
To aby si odpočinul pred náročným predvianočným obdobím!
trolejbus6207

trolejbus6207

Od 16.10. do 18.12.2017 odstavený z neznámych dôvodov