Fleet number:7838
Type: T3/VI.SUCS (1989 - 1994)
T3G (od 1994)
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 178448
Manufactured: 1989
In service: 1.12.1989
Depot: Jurajov dvor (1989 - 9/1993)
Krasňany (9/1993 - 8/2012)
Krasňany (9/1993 - 8/2012; 2/2013 - 5/2013; od 9/2015)
Jurajov dvor (1.9.2012 - 2/2013; 6/2013 - 8/2015)
Couples: 7837+7838 (od 9/1993)
Ads: Nay

Citypoint (3/2001 - 5/2002)

Hodina deťom (od 11/2002 - 1/2003)

Martini (4/2003 - 11/2003)

Lavazza (30.3.2009 - 9/2009)
Accidents: Nehoda s chodkyňou pred zastávkou Riazanská (začiatok júla 2001)

Zlomenie oboch zberačov a strhnutie celej trolejovej križovatky pri tuneli (4.9.2001)

Zrážka s električkou (10.7.2002 cca. 8.00): na zastávke Jurigovo nám. smer Karlova Ves vodič električky 7064 na linke 4 neubrzdil voz a narazil menšou silou do súpravy 7837+7838 na linke 9, stojacej pred ním.

Vzájomná nehoda so súpravou #7749+7750 v obratisku Zlaté piesky (23.6.2014)
Overhauls and changes: Modernizácia na typ T3G - tyristorová výzbroj TV8, dvojlištové zberače KE-29 (1994-1995)

Polopantograf Lekov (4/2001)

Informačný systém BUSE (11/2004)

Rekonštrukcia vykurovania salónu pre cestujúcich (2015)
Information system: BUSE BS 120 (od 11/2004)
BUSE BS 210/4, BUSE BS 210/1 (od 11/2004)
Last records of service: 18.5.2021 4/22
17.5.2021 9/18
14.5.2021 4/12
13.5.2021 4/18
12.5.2021 4/24
11.5.2021 4/10
10.5.2021 4/18
14.1.2021 4/24
7.1.2021 4/16
5.1.2021 4/20
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.