Fleet number:7827
Type: T3/VI.SUCS
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 176870
Manufactured: 1987
In service: 1.1.1988
Withdrawn: 15.12.2016
Sale: PREGOTUX, s.r.o., Ostrava (11/2016), následne odvoz do ukrajinského mesta Charkov (25.7.2017), tam zaradená ako #3069 (2018)
Depot: Jurajov dvor
Couples: 7827+7828 (1987 - 1988)
7828+7827 (1996, od 10/2003)
Ads: Olympus
Overhauls and changes: Informačný systém BUSE (10/2003)

Akustické hlásenie zastávok (3/2007)
Information system: BUSE BS 100 (1999 - 2003)
BUSE BS 120 (od 10/2003)
BUSE BS 210/4, BUSE BS 210/1 (od 10/2003)
Other data: Opačné radenie vozidiel v súprave bolo zapríčinené tým, že vozidlo 7828 malo počas premávky ako sólo nehodu, po ktorej bola znefunkčnená predná zásuvka.
Last records of service: 19.3.2016 ZV-E/2
8.3.2016 3/2
8.3.2016 8/2
17.2.2016 3/13
17.2.2016 8/13
12.2.2016 4/3
11.2.2016 4/12
4.2.2016 4/10
29.1.2016 3/9
29.1.2016 8/9
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.