Fleet number:7807
Type: T3/VI.SUCS
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 176850
Manufactured: 1987
In service: 1.1.1988
Out of service: March 2016
Withdrawn: 1.2.2017
Sale: Občianske združenie UM, Bratislava (2017) - odkúpená za účelom vytvorenia malého kultúrneho stánku.
Depot: Jurajov dvor
Couples: 7807+7808
Ads: Bellinda

Schöller

Turecko (2.5.2007 - 7/2008)

Polus City Center (12/2012 - 1/2013)

Polus City Center II (2/2013 - 10.7.2017)
Overhauls and changes: Informačný systém BUSE (7/2005)

Akustické hlásenie zastávok (jar 2007)
Information system: BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 120 (od 7/2005)
BUSE BS 210/4, BUSE BS 212 (od 7/2005)
BUSE BS 200 (od jari 2007)
Other data: Po odpredaní bola v júli 2017 električka umiestnená na Krížnej ulici medzi Tržnicou a historickou budovou konskej železnice, kde slúžila ako priestor pre kultúrne podujatia.

Dňa 30. júna 2021 bola električka presunutá na trenčianske letisko, kde bola súčasťou festivalu Pohoda.

Z trenčianskeho letiska bola 14. júla 2021 prevezená späť do Bratislavy a umiestnená na Tyršovom nábreží pri Starom moste.
Last records of service: 15.3.2016 3/3
15.3.2016 8/3
13.3.2016 ZV-E/4
28.2.2016 ZV-E/2
24.2.2016 3/8
24.2.2016 8/8
11.2.2016 4/10
9.2.2016 3/9
9.2.2016 8/9
5.2.2016 4/10
All records of service

Comments

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.