Fleet numbers:
  1. 2407
  2. 1409II    from October 2010
Type: TAM 272 A 180 M
Builder: TAM BUS Maribor; Avtomontaža-BUS Ljubljana, Slovinsko; Slovakia Bus, Bratislava (kompletizácia)
Serial number: 64226
VIN: ZX1272180PAB64226
Engine number: 17473815667111/1993
Plate: BAB 80-24
BA-583BS
BA-251PJ (od 2007)
BA-409FZ (od 10/2010)
Manufactured: 1994
In service: 19.4.1994
Out of service: October 2010
Withdrawn: 20.1.2011
Acquisition price: 5 038 560 Sk
Depot: Jurajov dvor
Home route: 71, 96 (do 8/2005)
Ads: Mesto Bratislava (od 12/2006)
Overhauls and changes: Výmena oplechovania (11 - 12/2006)
Information system: BUSE BS 100 (od 1999)
Other data: Autobus bol dlhodobejšie odstavený, v polovici roku 2001 bol opravený a vrátil sa do premávky.

Vozidlo malo byť pôvodne zachované ako historické, preto bolo po vyradení kvôli "papierom" prečíslované na 1409/II.
Last records of service: 5.10.2010 196/1
21.9.2010 61/7
17.9.2010 196/1
14.9.2010 34/8
30.6.2010 196/4
29.6.2010 196/1
25.6.2010 34/6
16.6.2010 59/6
2.6.2010 34/8
28.5.2010 34/8
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.