VehiclesBusesKarosa B 741 › #1633

Fleet numbers:
  1. 2306
  2. 1633
Type: Karosa B 741.1914
Karosa B 741 CNG
Builder: Karosa n. p., Vysoké Mýto
Serial number: 0485
Plate: BAB 61-48
BA-553HI
BL-511US (od 2/2019)
Manufactured: 1992
In service: 31.12.1992
Acquisition price: 2 483 250 Kčs
Depot: Jurajov dvor
Trnávka (2008 - 31.8.2011)
Jurajov dvor (od 1.9.2011)
Home route: 75 (do 8/2005)
Ads: Mesto Bratislava (7/2008 - 8/2020)

Bratislava Street Art Festival 2020 (od 8/2020)
Overhauls and changes: Po nehode dostal novú prednú masku s okrúhlymi svetlami a mriežkou ako typ B 732 (2006)

GO a modernizácia v Zlineri a prestavanie na pohon zemným plynom (2008, začiatok prevádzky 10.6.2008)
Information system: BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 210/5, BS 210/4, BS 210/4, BS 210/1 (od 2006)
BUSE BS 120 (od 2006)
Other data: Mesto Bratislava (od 7/2008)
Last records of service: 22.10.2020 21/15
21.10.2020 75/4
20.10.2020 59/2
19.10.2020 59/3
15.10.2020 59/3
13.10.2020 21/14
12.10.2020 31/1
8.10.2020 21/14
8.10.2020 204/2
5.10.2020 59/3
All records of service

Comments

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.
Riadny smrad spáleniny z tohto vozu, smrdí z neho celá ulica keď ide okolo.