VehiclesBusesKarosa B 741 › #2627

Fleet numbers:
  1. 1309    to 21.5.2003
  2. 2627    from 21.5.2003
Type: Karosa B 741.1914
Karosa B 741 CNG
Builder: Karosa n. p., Vysoké Mýto
Serial number: 0470
Plate: BAB 61-34
BA-309GJ
BA-425LM
Manufactured: 1992
In service: 30.12.1992
Out of service: 26.3.2013
Withdrawn: 7.6.2013
Scrapped: 2013
Acquisition price: 2 483 250 Kčs
Depot: Trnávka
Jurajov dvor (od 2003)
Home route: 34 (od 8/2004)
78 (od 9/2004), od 5. 9. 2005 do 30. 6. 2006 aj 70, od 1. 7. 2006 aj 50
Ads: SPP (žltá verzia)
Accidents: Čelný náraz do autobusu SOR NB 18 #1845 linky 39 vychádzajúceho z obratiska Súhvezdná, autobus #2627 bol na výjazde z vozovne (26.3.2013).
Overhauls and changes: GO a modernizácia v Zlineri a prestavanie na pohon zemným plynom v SPP (2003, začiatok prevádzky 10/2003)
Information system: BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 210/5, BS 210/4, BS 210/4, BS 210/1 (od 2003)
BUSE BS 120 (od 2003)
Last records of service: 25.3.2013 74/1
21.3.2013 202/9
20.3.2013 59/2
19.3.2013 74/4
18.3.2013 74/1
14.3.2013 78/8
13.3.2013 59/1
12.3.2013 75/4
11.3.2013 196/2
8.3.2013 34/2
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.