VehiclesBusesKarosa B 741 › #2625

Fleet numbers:
  1. 2203    to 21.5.2003
  2. 2625    from 21.5.2003
Type: Karosa B 741.1908
Karosa B 741 CNG (od 2003)
Builder: Karosa n. p., Vysoké Mýto
Serial number: 0316
VIN: TMKK11908MM000316
Plate: BAB 38-12
BA-993HA
Manufactured: 1991
In service: 6.12.1991
Out of service: May 2011
Withdrawn: 6.6.2011
Scrapped: June 2011
Acquisition price: 1 925 000 Kčs
Depot: Jurajov dvor
Home route: 105 po dodaní, do jej zrušenia
78 (ako 2625; do 8/2004)
61, 74 (od 9/2004)
Ads: SPP (žltá verzia)
Accidents: 10.7.1996 na linke 105 na zastávke OD Saratov zachytil chodca v smere do Dúbravky, ktorý bol zranený.
Overhauls and changes: GO a modernizácia v Zlineri a prestavanie na pohon zemným plynom v SPP (2003, začiatok prevádzky 1.8.2003)
Information system: BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 210/5, BS 210/4, BS 210/4, BS 210/1 (od 2003)
BUSE BS 120 (od 2003)
Specific signs: Žlté fólie na čelnom skle
Žlté disky kolies (po plynofikácii)
Last records of service: 30.5.2011 34/6
20.5.2011 34/5
19.5.2011 74/1
18.5.2011 34/3
16.5.2011 83/9
13.5.2011 83/12
12.5.2011 83/6
11.5.2011 83/10
11.5.2011 N34/1
4.5.2011 83/9
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.