Fleet number:7788
Type: T3/VI.SUCS
T3P (od 2003)
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 176831
Manufactured: 1987
In service: 1.1.1988
Depot: Jurajov dvor
Krasňany
Couples: 7787+7788
Ads: Bellinda

Pepsi Cola

Nokia (1999 - 2000)

Fun rádio (4/2007 - 2/2008, iba na ľavom boku)
Overhauls and changes: GO a modernizácia v Ústredných dielňach (2003 - 2004, začiatok prevádzky 6.9.2004) - pridanie výzbroje TV Progress, optický informačný systém BUSE, modernizácia interiéru.

Prelakovanie do celočerveného náteru v rámci VP (2021)

Montáž kamerového systému (2021)
Information system: BUSE BS 120 (od 2004)
BS 210/4, BS 210/1 (od 2004)
Last records of service: 23.7.2021 4/16
22.7.2021 4/18
21.7.2021 9/14
20.7.2021 4/8
19.7.2021 4/14
16.7.2021 9/4
15.7.2021 9/12
14.7.2021 4/12
13.7.2021 4/16
9.7.2021 4/6
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.