Fleet number:7786
Type: T3/VI.SUCS
T3P (od 2003)
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 176829
Manufactured: 1987
In service: 1.1.1988
Depot: Jurajov dvor
Krasňany (11.1.2018 - )
Couples: skúšobne 7715+7786 (2/2004)
7785+7786
Ads: Bellinda

AGA

Nokia

VÚB Wüstenrot (10/2000 - 6/2001)

Fun rádio (4/2007 - 2/2008, iba na ľavom boku)
Overhauls and changes: GO a modernizácia v Ústredných dielňach (2002 - 2004, začiatok skúšobnej prevádzky 2/2004, začiatok premávky s cestujúcimi 6.5.2004) - pridanie výzbroje TV Progress, optický informačný systém BUSE, modernizácia interiéru.
Information system: BUSE BS 120 (od 2004)
BUSE BS 210/4, BS 210/4, BS 210/1 (od 2004)
Last records of service: 19.11.2020 4/12
19.11.2020 ZV-E/3
13.11.2020 9/23
12.11.2020 4/31
10.11.2020 9/25
9.11.2020 9/25
6.11.2020 1/5
5.11.2020 1/3
4.11.2020 1/7
2.11.2020 4/29
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.