Fleet number:7785
Type: T3/VI.SUCS
T3P (od 2003)
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 176828
Manufactured: 1987
In service: 1.1.1988
Depot: Jurajov dvor
Krasňany (11.1.2018 - )
Couples: 7785+7786
Ads: Pecom

Bellinda

AGA

Nokia

VÚB Wüstenrot (10/2000 - 6/2001)
Overhauls and changes: GO a modernizácia v Ústredných dielňach (2002 - 2004, začiatok skúšobnej prevádzky 2/2004, začiatok premávky s cestujúcimi 6.5.2004) - pridanie výzbroje TV Progress, optický informačný systém BUSE, modernizácia interiéru.
Information system: BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 200 (od 2004)
BUSE BS 120 (od 2004)
BUSE BS 210/4, BS 212/4, BS 210/1 (od 2004)
Other data: Po nehode vozu 7786 jazdil vozeň 7785 v lete 2000 a v lete a jeseni 2002 samostatne
Last records of service: 17.4.2020 4/21
15.4.2020 4/25
9.4.2020 4/8
9.4.2020 ZV-E/3
6.4.2020 4/25
3.4.2020 4/13
1.4.2020 4/27
27.3.2020 9/9
12.3.2020 4/31
10.3.2020 ZV-E/3
All records of service

Comments

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.
Ten dátum, od kedy je v Krasňanoch asi chcel byť 11.1.2018... ☺