Fleet number:7768
Type: T3/VI.SUCS
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 175177
Manufactured: 1985
In service: 1.4.1986
Out of service: July 2015
Withdrawn: 23.9.2015
Scrapped: March 2016
Depot: Jurajov dvor
Couples: 7767+7768
Ads: Samsung LED TV (12/2010 - 7/2011)

Samsung Smart TV (7 - 12/2011)
Accidents: 6.12.2001 sa na linke 6 na náhradnej trase vykoľajil pri odbáčaní z nábrežia na Nám. Ľ. Štúra, kde mu na výhybke vyskočil druhý vozeň. Po nakoľajení druhý vozeň súpravy zachytil snehový pluh, ktorý čistil koľaje v opačnom smere.

29.10.2011 - nehoda s osobným vozidlom, ktoré vyletelo v zákrute nad Iuventou na električkovú trať a vrazilo do električky idúcej do Dúbravky, následkom čoho sa súprava vykoľajila.
Overhauls and changes: Protišmyková podlaha (2007)

Optický a akustický informačný systém BUSE (3/2008)
Information system: BUSE BS 120 (od 3/2008)
BUSE BS 210/4, BUSE BS 210/1 (od 3/2008)
Last records of service: 7.7.2015 4/8
3.7.2015 9/34
3.7.2015 6/34
2.7.2015 3/2
2.7.2015 8/2
1.7.2015 4/5
30.6.2015 4/14
28.6.2015 4/3
25.6.2015 8/17
25.6.2015 3/17
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.