Fleet numbers:
  1. 2092    to 14.4.2003
  2. 2705    from 1.6.2003 (14.4. - 1.6.2003 administratívne ako #3642)
Type: Karosa B 732.20
Karosa B 732 CNG (od 2003)
Builder: Karosa n. p., Vysoké Mýto
Serial number: 22291
Plate: BAA 77-50
BA-673IS
Manufactured: 1988
In service: 7.7.1988
Withdrawn: 22.9.2010
Depot: Jurajov dvor
Krasňany (do 2003)
Jurajov dvor (od 2003)
Overhauls and changes: Generálna oprava a prestavba na CNG pohon vo firme Starko (2003, začiatok prevádzky 10/2003)
Information system: BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 210/5, BS 210/4, BS 210/1 (od 2003)
Specific signs: Druhé a tretie dvere boli okrem skiel celé červené.
Other data: Autobus bol po skončení prevádzky vozov z tejto série na 2. DP preradený medzi pracovné vozidlá a počas zím 1994/1995 až 2002/2003 slúžil ako vozidlo zimnej údržby zastávok.
Last records of service: 21.4.2010 22/5
29.1.2010 N53/2
30.11.2009 178/1
5.11.2009 196/2
28.9.2009 50/11
26.9.2009 50/8
24.9.2009 50/3
23.9.2009 50
14.9.2009 50/14
9.9.2009 50/4
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.