Fleet number:7751
Type: T3/VI.SUCS
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 175160
Manufactured: 1985
In service: 1.3.1986
Withdrawn: 15.12.2016
Sale: PREGOTUX, s.r.o., Ostrava (11/2016), následne odvoz do ukrajinského mesta Charkov, tam zaradená ako #3091 (9/2017)
Depot: Jurajov dvor
Couples: 7751+7752
Ads: JAKO (bočná nálepka)

Golden American 25

exe

Rozárium Kvetoslavov (4/2011 - 3/2012)
Accidents: 22.3.2002 krátko po 8.00 mal na linke 12/8 nehodu na Nábr. arm. gen. L. Svobodu s osobným autom BMV v smere k Tunelu. Auto bolo značne zničené.
Overhauls and changes: Optický informačný systém BUSE (12/2007)
Information system: BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 120 (od 12/2007)
BUSE BS 210/4, BUSE BS 212/4 (od 12/2007)
BUSE BS 200
Other data: Studená záloha (od 11/2015)

Vozeň na po odstavení z premávky stal obeťou sprejerov vo vozovni Jurajov dvor (11/2015)
Last records of service: 28.10.2015 8/8
28.10.2015 3/8
27.10.2015 3/8
27.10.2015 8/8
26.10.2015 3/16
26.10.2015 8/16
23.10.2015 4/9
21.10.2015 3/10
21.10.2015 8/10
20.10.2015 3/15
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.