Fleet number:7749
Type: T3/VI.SUCS
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 175158
Manufactured: 1985
In service: 1.3.1986
Out of service: 14.4.2016
Withdrawn: 15.12.2016
Acquisition price: 634 555 Kčs
Sale: PREGOTUX, s.r.o., Ostrava (11/2016), následne odvoz do ukrajinského mesta Charkov (1/2017), tam zaradená ako #3064 (4/2017)
Depot: Jurajov dvor
Couples: 7749+7750
Ads: Marlboro

Leví kráľ

Podravka (12/2004 - 1/2011)

Podravka II (5/2011 - do vyradenia)
Accidents: Kuriózna nehoda vo vozovni Jurajov dvor (1986), keď vodič súpravy 7743+7744 vošiel na koľaj, kde sa práve testovala súprava 7749+7750, ktorá nacúvala do 7743+7744

Dopravná nehoda na Jesenského s osobným autom BMW, ktorého vodič sa pri nehode ľahko zranil. Pri odstraňovaní nehody musela byť električka nadvihnutá. Električka mala poškodenie v oblasti predných dverí a pravej časti predného čela (30.1.2004 o 14.40)

Vzájomná nehoda so súpravou #7837+7838 v obratisku Zlaté piesky (23.6.2014)
Overhauls and changes: Optický a akustický informačný systém BUSE (5/2008)
Information system: BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 120 (od 5/2008)
BUSE BS 210/4, BUSE BS 212/4 (od 5/2008)
BUSE BS 200 (od 5/2008)
Last records of service: 13.4.2016 4/11
1.4.2016 8/13
1.4.2016 3/13
26.3.2016 Objednávka
15.3.2016 ZV-E/2
13.3.2016 9/2
13.3.2016 ZV-E/2
28.2.2016 2/1
24.2.2016 8/12
24.2.2016 3/12
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.