Fleet numbers:
  1. 7743    1985 – 1987
  2. 8434    from Winter 1987
Type: T3/VI.SUCS
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 175152
Manufactured: 1985
In service: 1.3.1986
Depot: Jurajov dvor
Krasňany
Couples: 7743+7744 (1986)
Accidents: Kuriózna nehoda vo vozovni Jurajov dvor (1986), keď vodič súpravy 7743+7744 vošiel na koľaj, kde sa práve testovala súprava 7749+7750, ktorá nacúvala do 7743+7744
Overhauls and changes: Oprava po nehode v roku 1986 na snežný pluh - odstránenie predných dverí a kabíny, vymenenie sedadiel v prednej časti, úprava na pohon z akumulátora, pridanie čelných svetlometov (1987)
Additional information: work vehicle

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.