Fleet numbers:
  1. 721    1982 – 1983
  2. 7721    from 1983
Type: T3/VI.SU
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 172129
Manufactured: 1982
In service: 1.3.1983
Out of service: 1.2.2016
Withdrawn: 1.2.2017
Sale: BeArt Slovakia, s.r.o. (12/2016), vozidlo sa po odpredaji nachádzalo v areáli za vozovňou Krasňany, neskôr v areáli pri Zlatých pieskoch.
Depot: Jurajov dvor
Couples: 721+722 (1982 - 1983)
7721+7722 (1983 - 1988)
7722+7721 (199x - 1996; 7/2003 - 10.4.2006, 7/2007 - 2/2014)
7719+7721 (od 6/2014)
Ads: Československý červený kríž I (1.11.1990 - 1.11.1991)

Československý červený kríž II
Accidents: Nehoda so súpravami T3SUCS #7829+7830 a T6A5 #7923+7924 na zastávke Chatam Sófer (10.4.2006) - súprava #7923+7924 narazila na zastávke do súpravy #7722+7721 a tá následne do súpravy #7829+7830. Vozeň sa zaradil opäť do premávky po oprave začiatkom júla 2007.
Information system: BUSE BS 100 (1999 - 2003)
BUSE BS 120 (od 9/2009)
BUSE BS 210/4, BUSE BS 210/1 (od 9/2009)
Specific signs: Po nehode v roku 2006 boli pôvodné oblé smerovky a obrysky vymenené za hranaté.
Other data: Opačné radenie vozidiel v súprave bolo zapríčinené tým, že vozidlo 7722 malo celovozidlovú reklamu a 7721 nie. Na čelo súpravy sa tak dostala #7722 s reklamou.

Súprava bola opäť obnovená v júli 2003, pretože sa v tom čase prestali na linky 2 a 8 vypravovať sólo vozne.

Po vyradení vozňa #7722 v roku 2014 bol vozeň #7721 spojený do súpravy s T3CS #7719/II.
Last records of service: 1.2.2016 8/6
1.2.2016 3/6
30.1.2016 5/6
24.1.2016 2/2
24.1.2016 ZV-E/4
17.12.2015 4/8
9.12.2015 6/28
9.12.2015 9/28
6.12.2015 5/7
4.12.2015 4/7
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.