Fleet numbers:
  1. 720    1982 – 1983
  2. 7720    from 1983
Type: T3/VI.SU
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 172128
Manufactured: 1982
In service: 1.3.1983
Out of service: 2013
Withdrawn: 23.9.2015
Scrapped: March 2016
Depot: Jurajov dvor
Krasňany (1988)
Jurajov dvor (od 1988)
Couples: 719+720 (1982 - 1983)
7719+7720 (1983 - 1988, 1996, 7/2003 - 2/2008)
Ads: Vitana
Overhauls and changes: Informačný systém BUSE (2008)

Podvozky s primárnym vypružením MEGI od ŽOS Vrútky (2010)
Information system: BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 200
BUSE BS 120 (od 4/2008)
BUSE BS 210/4, BS 212/4, BS 210/1 (od 4/2008)
Other data: Súprava bola opäť obnovená v júli 2003, pretože sa v tom čase prestali na linky 2 a 8 vypravovať sólo vozne. Po vyradení vozňa #7719 začiatkom roka 2008 premávalo vozidlo #7720 samostatne ako záložné vozidlo.
Last records of service: 30.9.2013 4/6
30.9.2013 EZV/2
27.9.2013 3/17
25.9.2013 9/10
25.9.2013 EZV/2
23.9.2013 EZV/2
23.9.2013 4/7
23.9.2013 9/7
21.9.2013 3/9
21.9.2013 EZV/2
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.