Fleet numbers:
  1. 211    1976 – 1983
  2. 7708    1983 – 1991
  3. 8437    from 1991
Type: T3/V.CS
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 164668
Manufactured: 1975
In service: 1976
Depot: Jurajov dvor
Couples: 209+211 (1980 - 1983)
7707+7708 (1983 - 1988)
Overhauls and changes: Rekonštrukcia na pracovný vozeň, namontovanie čelných svetlometov, úprava na jazdu s odmetačom snehu, úprava na kontrolu trolejového vedenia pridaním strešnej nadstavby s priezorom (1991)

GO, dvojlištový zberač s treťou meracou lištou (2000)
Additional information: work vehicle
Other data: Vozidlo sa používa na meranie parametrov trakčného vedenia, ako napr. jeho výška nad koľajnicami, kľukatosť, sklon. Električka je vybavená aj kamerou na sledovanie spolupráce medzi zberačom a trolejovým vodičom. Meranie parametrov trolejového vedenia sa realizuje 4x za rok.
Last records of service: 3.5.2019 Služobná jazda
3.11.2015 Technologická jazda
7.11.2014 Skúšobná jazda
All records of service

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.