Fleet numbers:
  1. 221    1976 – 1983
  2. 7701    1983 – 2001
  3. 7304    from 2001
Type: T3/V.CS (1975 - 2001)
T3 Mod (od 2001)
Builder: ČKD - Tatra Praha
Serial number: 164672
Manufactured: 1975
In service: 1976
Depot: Jurajov dvor
Couples: 221+203 (1980 - 1983)
7701+7702 (1983 - 1988)
7303+7304 (od 2017)
Accidents: Nehoda s osobným autom na Krížnej ulici (22.5.2006)
Overhauls and changes: Modernizácia na typ T3 Mod v ŽOS Zvolen - elektrická výzbroj Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu, a. s., Nová Dubnica s asynchrónnymi motormi, dosadenie predného čela s hranatým výrezom pre transparent, polpantograf Lekov (6/2001 - 12/2001, začiatok prevádzky s cestujúcimi 19.5.2003)

Výmena predného čela za klasické čelo T3, polpantograf Stemann, celočervený náter (? - 6/2010)

Úprava na spojenie do súpravy s T3AS #7303 - úprava výzbroje, predné spriahadlo ESW, zakrytie podvozkov, dosadenie klimatizácie vodiča zo #7303, červeno-modro-strieborný náter (2016 - 2018, začiatok skúšobných jázd bez cestujúcich 5.10.2018, zaradenie do skúšobnej prevádzky s cestujúcimi 27.2.2019)

Dosadenie pôvodnej klimatizácie kabíny vodiča (2020)
Information system: BUSE BS 100 (od 1999)
BUSE BS 200 (od 2001)
BUSE BS 120 (od 2001)
BUSE BS 210/4, BS 210/4, BS 210/1 (od 2001)
Other data: Polopantograf Lekov bol po modernizácii osadený v normálnej polohe, no ešte počas testovania bez cestujúcich bol však otočený naopak.

V rokoch 2013 - 2017 električka nejazdila a nachádzala sa v Ústredných dielňach.
Last records of service: 13.11.2020 1/9
12.11.2020 1/9
11.11.2020 1/9
10.11.2020 1/9
9.11.2020 1/9
6.11.2020 1/9
5.11.2020 1/9
4.11.2020 1/9
3.11.2020 1/9
2.11.2020 9/25
All records of service

Comments

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.
Reply on: Sor23 #1:
Dobra otazka.
Chystá sa to ešte niekedy jazdiť?