MHD na stanice

Autobusová stanica

Autobusová stanica sa nachádza neďaleko centra mesta v lokalite Mlynské nivy. Od 1. októbra 2017 je v prevádzke dočasná autobusová stanica na Chalupkovej ulici (oproti pôvodnej autobusovej stanici, ktorá je v prestavbe). Od 18. februára 2019 do jesene 2020 je úplne vylúčená premávka MHD na ulici Mlynské nivy z dôvodu prestavby tejto ulice. Počas tejto výluky na Mlynských nivách je autobusová stanica vzdialená približne 5 - 8 minút chôdze od nasledovných zastávok MHD:

 • Autobusová stanica (na Páričkovej ul. za budovou VÚB): linky 21, 25, 50, 88, 205, X72, N61 - peší presun cca 7 minút,
 • Košická, Autobusová stanica (na Svätoplukovej ul.): linky 202, 212, X72, N72 - peší presun cca 8 minút,
 • Košická, Autobusová stanica (na Prievozskej ul.): linky 70, 202, 212, X72, N72 - peší presun cca 8 minút,
 • Košická, Autobusová stanica (na Košickej ul.): linky 68, 70 - peší presun cca 5 minút,
 • Twin City (na Karadžičovej ul.): linky 50, 78, 88, 210 - peší presun cca 7 minút po Továrenskej ul.

Pôvodné zastávky Košická a Svätoplukova nesú počas výluky spoločný názov Košická, Autobusová stanica.

Náhradná autobusová stanica a najbližšie zastávky MHD

Cestovné lístky MHD je možné na Autobusovej stanici zakúpiť v automatoch na lístky priamo pri výstupištiach autobusovej stanice (možná aj platba platobnou kartou), v novinovom stánku v hale autobusovej stanice, na zastávkach MHD, prípadne u vodiča regionálneho autobusu Slovak Lines. Na cestu do centra mesta postačí 15-minútový prestupný lístok.

Spojenia z Autobusovej stanice do centra mesta

 • linkou 205 alebo X72 zo zastávky Autobusová stanica (na Páričkovej ul. za výškovou budovou VÚB) na konečnú Nemocnica sv. Michala,
 • linkou 70 zo zastávky Košická, Autobusová stanica (na Košickej ul.) na konečnú Most SNP,
 • linkou 202 alebo 212 zo zastávky Košická, Autobusová stanica (na Svätoplukovej ul.) na Kollárovo námestie alebo Hodžovo námestie.

Spojenia z Autobusovej stanice na Hlavnú stanicu

 • linkou 210 zo zastávky Twin City (peší presun z autobusovej stanice cez Továrenskú ul. cca 7 minút) na konečnú Hlavná stanica,
 • nočnou linkou N61 zo zastávky Autobusová stanica (na Páričkovej ul. za výškovou budovou VÚB) na konečnú Hlavná stanica.

Spojenia z Autobusovej stanice na Železničnú stanicu Petržalka

 • linkou 202 alebo 212 zo zastávky Košická, Autobusová stanica (na Svätoplukovej ul.) na zastávku Kollárovo námestie, odtiaľ linkou 80 na zastávku ŽST Petržalka (potrebný je prestupný 60-minútový lístok),
 • nočnou linkou N61 zo zastávky Autobusová stanica (na Páričkovej ul. za výškovou budovou VÚB) na konečnú Hlavná stanica, odtiaľ linkou N93 na zastávku ŽST Petržalka (potrebný je prestupný 60-minútový lístok).

Poznámka: možnosti spojenia z autobusovej stanice na Letisko M. R. Štefánika sú popísané na samostatnej stránke.

Hlavná stanica

Hlavná železničná stanica, nachádzajúca sa neďaleko centra mesta na Predstaničnom námestí, je dostupná linkami MHD z nasledovných zastávok:

 • Hlavná stanica (priamo pred staničnou budovou): linky 32, 41, 61, 74, 93, 201, 210, N21, N29, N33, N34, N37, N53, N55, N61, N70, N74, N80, N93, N95 – peší presun cca 3 minúty,
 • Hlavná stanica (obratisko električiek): linky 1, 7 – peší presun cca 2 minúty,
 • Námestie Franza Liszta (na Šancovej ul.): linky 21, 25, 63, 64, 204, 209 – peší presun cca 7 minút,
 • SAV (na Šancovej ul.): linky 21, 25, 63, 64, 204, 209 – peší presun cca 6 minút,
 • SAV (na Štefánikovej ul.): linky 83, 84, 93, 184, 212 – peší presun cca 8 minút.
  • Poznámka: ak cestujete do jednej z destinácii liniek 83, 84, 184, 212, využite linku 93 zo zastávky Hlavná stanica (priamo pred staničnou budovou) a skráťte si tak peší presun. 

Cestovné lístky MHD je možné na Hlavnej stanici zakúpiť v predajni DPB pri bočnom východe k nástupištiam električiek, v pokladniach železníc, v automatoch na lístky alebo v novinových stánkoch. Na cestu do centra mesta postačí 15-minútový prestupný lístok.

Spojenia z Hlavnej stanice do centra mesta

 • linkou 1 zo zastávky Hlavná stanica (obratisko električiek) na Obchodnú ul.; zastávky Vysoká, Tchibo Outlet, Poštová, Martinus alebo Námestie SNP,
 • linkou 93 alebo N93 zo zastávky Hlavná stanica (priamo pred staničnou budovou) na zastávky Hodžovo námestie alebo Zochova.

Spojenia z Hlavnej stanice na autobusovú stanicu

 • linkou 210 zo zastávky Hlavná stanica (priamo pred staničnou budovou) na zastávku Twin City (peší presun cca 7 minút),
 • linkou N61 zo zastávky Hlavná stanica (priamo pred staničnou budovou) na zastávku Autobusová stanica (na Páričkovej ul. za výškovou budovou VÚB).

Spojenie z Hlavnej stanice na Železničnú stanicu Petržalka

 • linkou 93 alebo N93 zo zastávky Hlavná stanica (priamo pred staničnou budovou) na zastávku ŽST Petržalka.

Poznámka: možnosti spojenia z Hlavnej stanice na Letisko M. R. Štefánika sú popísané na samostatnej stránke.

 Železničná stanica Petržalka

Železničná stanica Petržalka slúži ako tranzitný bod pri cestách do a z Viedne. Dostupná je linkami MHD z nasledovných zastávok:

 • ŽST Petržalka (pred hlavným vchodom): linky 80, 99, N80 – peší presun cca 1 minúta,
 • ŽST Petržalka (na konci podchodu vedúceho k nástupištiam): linky 59, 91, 93, 94, 191, N93 – peší presun cca 3 minúty.

Cestovné lístky MHD je možné na petržalskej stanici zakúpiť v automatoch na lístky, v novinových stánkoch alebo v pokladni železníc. Na cestu do centra mesta linkami 80, 91, 93, 94, 191 postačí 15-minútový prestupný lístok.

Spojenia zo ŽST Petržalka do centra mesta

 • linkou 80 alebo 94 na zastávku Zochova alebo na linke prislúchajúcu konečnú zastávku,
 • linkou 93 alebo N93 na zastávku Zochova alebo Hodžovo námestie,
 • linkou 91 alebo 191 na konečnú Most SNP.

Spojenia zo ŽST Petržalka na autobusovú stanicu

 • linkou 80 na konečnú Kollárovo námestie, odtiaľ linkou 202 alebo 212 na zastávku Košická, Autobusová stanica,
  • potrebný je aspoň 30-minútový lístok,
 • nočnou linkou N93 na konečnú Hlavná stanica, odtiaľ linkou N61 na zastávku Autobusová stanica,
  • potrebný je aspoň 30-minútový lístok, pre istotu ale odporúčame použiť 60-minútový.

Spojenia zo ŽST Petržalka na Hlavnú stanicu

 • linkou 93 alebo N93 na konečnú Hlavná stanica.

Spojenia zo ŽST Petržalka na Letisko M. R. Štefánika

 • linkou 93 na konečnú Hlavná stanica, odtiaľ linkou 61 alebo N61 na zastávku Letisko,
 • nočnou linkou N93 na konečnú Hlavná stanica, odtiaľ linkou 61 alebo N61 na zastávku Letisko,
  • v prípade oboch variantov je potrebný aspoň 60-minútový lístok.

Comments

No comment has been posted yet.

Add post

Add reply

Edit comment

Login
Password
You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB). You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.