MHD na stanice (from 18th Feb 2019)

Autobusová stanica

Autobusová stanica sa nachádza neďaleko centra mesta v lokalite Mlynské nivy. Od 1. októbra 2017 je v prevádzke dočasná autobusová stanica na Chalupkovej ulici (oproti pôvodnej autobusovej stanici, ktorá je v prestavbe). Od 18. februára 2019 je úplne vylúčená premávka MHD na ulici Mlynské nivvy z dôvodu prestavby tejto ulice. Počas tejto výluky na Mlynských nivách je autobusová stanica dostupná v pešej dostupnosti (do cca 5 minút) zo zastávok MHD:

 • Autobusová stanica (na Páričkovej ul. za budovou VÚB): linky 21, 25, 50, 88, 205, X72, N61 - peší presun cca 5 minút.
 • Košická, Autobusová stanica (na Svätoplukovej ul.): linky 202, 212, X72, N72 - peší presun cca 4 minúty.
 • Košická, Autobusová stanica (na Prievozskej ul.): linky 70, 202, 212, X72, N72 - peší presun cca 4 minúty.
 • Košická, Autobusová stanica (na Košickej ul.): linky 68, 70 - peší presun cca 3 minúty.
 • Twin City (na Karadžičovej ul.): linky 50, 78, 88, 210 - peší presun cca 7 minút po Továrenskej ul.

Pôvodné zastávky Košická a Svätoplukova nesú počas výluky názov Košická, Autobusová stanica.


Pešia dostupnosť zastávok MHD z náhradnej autoubusovej stanice

Cestovné lístky MHD je možné na Autobusovej stanici zakúpiť v automatoch na lístky priamo pri výstupištiach autobusovej stanice (možná aj platba platobnou kartou), v novinovom stánku v hale autobusovej stanice, na zastávkach MHD, prípadne u vodiča regionálneho autobusu Slovak Lines. Na cestu do centra mesta postačí 15-minútový prestupný lístok.

Spojenia z Autobusovej stanice do centra mesta:

 • linkami X72 a 205 zo zastávky Autobusová stanica na Páričkovej ulici (za výškovou budovou VÚB) na konečnú Nemocnica sv. Michala,
 • linkou 70 zo zastávky Košická, Autobusová stanica na Košickej ulici na konečnú Most SNP,
 • linkami 202 a 212 zo zastávky Košická, Autobusová stanica na Svätoplukovej ulici na Kollárovo a Hodžovo námestie.

Spojenie z Autobusovej stanice na Hlavnú stanicu

 • linkou 210 zo zastávky Twin City (peší presun z autobusovej stanice cez Továrenskú ul. do 10 minút), postačí 15-minútový lístok.
 • v noci linkou N61 zo zastávky Autobusová stanica na Páričkovej ulici (za výškovou budovou VÚB), postačí 15-minútový lístok.

Spojenie z Autobusovej stanice na železničnú stanicu Petržalka

 • linkou 202 alebo 212 zo zastávky Košická, Autobusová stanica na Svätoplukovej ulici na Kollárovo námestie, odtiaľ linkou 80 po zastávku ŽST Petržalka; potrebný je prestupný 30- alebo 60-minútový lístok.
 • nočnou linkou N61 zo zastávky Autobusová stanica na Páričkovej ulici (za výškovou budovou VÚB) na konečnú Hlavná stanica, odtiaľ linkou N93 k ŽST Petržalka; potrebný je prestupný 30- alebo 60-minútový lístok.

Spojenia z Autobusovej stanice na letisko M. R. Štefánika sú popísané na samostatnej stránke.


Hlavná stanica

Hlavná železničná stanica je dostupná linkami MHD zo zastávok:

 • Hlavná stanica (priamo pred stanicou) - linky 32, 41, 61, 74, 93, 201, 210, N21, N29, N33, N34, N37, N53, N55, N61, N70, N74, N80, N93 a N95.
 • Hlavná stanica (obratisko električiek) - linky 1 a 2.
 • Nám. Franza Liszta / SAV (pešia dostupnosť do 5 min.) - linky 21, 25, 63, 64, 83, 84, 184, 204, 209 a 212.

Cestovné lístky MHD je možné na Hlavnej stanici zakúpiť v predajni DPB pri bočnom východe k nástupištiam električiek, v pokladniach železníc, v automatoch na lístky alebo v novinových stánkoch.

Spojenie z Hlavnej stanice do centra mesta:

 • linkami 93 alebo N93 do zastávok Hodžovo námestie alebo Zochova, potrebný je 15-minútový lístok.
 • električkovou linkou 1 na Obchodnú ulicu (zastávky Vysoká a Poštová) a Námestie SNP, postačí 15-minútový lístok.

Spojenie z Hlavnej stanice na Autobusovú stanicu:

 • linkou 210 po zastávku Twin City s peším presunom cez Továrenskú ulicu cca 5 minút, postačí 15-minútový lístok
 • linkou N61 po zastávku Autobusová stanica s peším presunom okolo staveniska cca 5 minút, postačí 15-minútový lístok

Spojenie z Hlavnej stanice na Letisko M. R. Štefánika:

 • priamymi linkami 61 a N61, potrebný je 30-minútový lístok.

 Železničná stanica Petržalka

Železničná stanica Petržalka slúži ako tranzitný bod pri cestách do/z Viedne. Dostupná je linkami MHD zo zastávok:

 • ŽST Petržalka (pred hlavným vchodom) - linky 80, 99 a N80.
 • ŽST Petržalka (na konci podchodu vedúceho k nástupištiam) - linky 59, 91, 93, 94, 191 a N93.

Cestovné lístky MHD je možné na petržalskej stanici zakúpiť v automatoch na lístky, v novinových stánkoch alebo v pokladni železníc. Na cestu do centra mesta linkami 80, 91, 93, 94, 191 postačí 15-minútový lístok.

Spojenie zo ŽST Petržalka do centra mesta:

 • linkami 80, 93 a 94 do zastávok Zochova, resp. Hodžovo námestie, resp. Kollárovo námestie,
 • linkami 91 a 191 na konečnú Most SNP,
 • nočnou linkou N93 na Zochovu alebo Hodžovo námestie.

Spojenie zo ŽST Petržalka na Autobusovú stanicu:

 • linkou 80 na konečnú Kollárovo nám., odtiaľ linkou 202 alebo 212 po zastávku Košická, Autobusová stanica; potrebný je aspoň 30-minútový lístok.
 • nočnou linkou N93 na konečnú Hlavná stanica, odtiaľ linkou N61 po zastávku Autobusová stanica; potrebný je 30- alebo 60-minútový lístok.

Spojenie zo ŽST Petržalka na Hlavnú stanicu:

 • linkami 93 a N93 priamo na konečnú Hlavná stanica, postačí 15-minútový lístok.

Spojenie zo ŽST Petržalka na Letisko M. R. Štefánika:

 • linkou 93 na konečnú Hlavná stanica, odtiaľ linkou 61 na Letisko; potrebný je 60-minútový lístok.
 • nočnou linkou N93 na konečnú Hlavná stanica, odtiaľ linkou N61 na Letisko; potrebný je 60-minútový lístok.

11th Feb 2019
-mhd-

Comments

No comment has been posted yet.

Login: Password:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.