Informácie › Vyhľadávanie

Spoločné dokumenty

Kontakt

Na úvod si dovoľujeme upozorniť, že stránky imhd.sk nie sú oficiálnymi stránkami žiadneho dopravného podniku, preto sťažnosti a pripomienky k prevádzke MHD je potrebné zaslať priamo dopravcovi.

Spoločné dokumenty

O imhd.sk

Stránky imhd.sk boli založené v roku 2000 ako nekomerčný projekt zameraný na podporu mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a postupom času sa rozšírili aj o ďalšie slovenské mestá, ale aj o množstvo zaujímavostí zo zahraničia.

Spoločné dokumenty

Autorské práva

Vlastníkmi autorských práv sú imhd.sk, občianske združenie a autori jednotlivých materiálov.

Informácie

Podmienky pre priznanie zľavy

Podmienky pre priznanie zľavy - zľavnené cestovné a) Deti do dovŕšenia 6. roku veku - preukazujú svoj vek rodným listom, pasom, alebo preukazom poistenca. b) Deti po dovŕšení 6. roku veku,

Informácie

Kde vystúpiť

cieľ lokalita linky MHD zastávka Autobusová stanica T. G. Masaryka (4), 6, (7), 8, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 22 Autobusová / železničná stanica Zvolen - osobná stanica T. G....

Informácie

Užitočné informácie

Dopravu na linkách mestskej dopravy (MHD) vo Zvolene zabezpečuje Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

Informácie

Pokuty

Pokuty za cestovanie bez platného cestovného lístka upravuje Prepravný poriadok.

Informácie

Dopravná karta

Na dopravnú kartu je možné kúpiť až 5 lístkov na jednu cestu (pre spolucestujúcich, resp. platba dovozného za batožinu a zviera).

Informácie

Integrovaná doprava

Na prímestských linkách 611402 a 611403 platí v rámci mesta Zvolen tarifa MHD.

Informácie

Dopravná kancelária

Vybavovanie čipových kariet, dobíjanie finančných obnosov na čipové karty, kúpa mesačných lístkov a reklamácie je možné v dopravnej kancelárii.

Informácie

Kontakt na dopravcu

Mestskú hromadnú dopravu vo Zvolene zabezpečuje spoločnosť SAD Zvolen, a.s., ktorej základné kontaktné údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do