Kontakty

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

Dopravná kancelária: vybavovanie čipových kariet, dobíjanie fin. obnosov na čipové karty, reklamácie, informácie, miestenky, medzinárodná doprava, zájazdy)
Autobusová stanica
Otváracia doba: Pondelok - Piatok: 7:00 - 17:00
Kontakt: 045/531 31 40, info.zv@sadzv.sk, sadzvas@sadzv.sk

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
Balkán č. 53
960 95 Zvolen
www.sadzv.sk

Telefónne čísla:
Informácie: +421 (0) 45 531 31 40, 0900 218 111 (okrem MHD Zvolen)
Vedenie závodu Zvolen: +421 (0) 45 531 39 41


28.11.2011
-Kami-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.