Cestovné lístky MHD Zvolen


Jednorazové cestovné lístky

Typ lístka V hotovosti
Dopravnou kartou
Základné cestovné
 • osoby staršie ako 15 rokov
0,60 € 0,50 € *
Zľavnené cestovné
 • dieťa po dovŕšení 6. roku do dovŕšenia 15. roku
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
 • darcovia krvi - držitelia diamantovej a zlatej Janského plakety
0,30 € 0,27 € *
Osobitné cestovné pre občanov nad 70 rokov 0,20 € 0,10 € *
Osobitné cestovné pre starobných dôchodcov 0,40 € 0,30 € *
Osobitné cestovné pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S a sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S
0,20 € 0,15 € *
Bezplatné cestovné
 • deti do dovŕšenia 6. roku veku
 • detský kočík s dieťaťom do 6 rokov a jeden jeho sprievodca, jeden sprievodca dieťaťa v babyvaku
 • príslušníci Mestskej polície Zvolen v rovnošate v rámci výkonu služby
 • osoby poverené ŠOD (štátny odborný dozor v zmysle cestného zákona)
 • držiteľ preukazu ŤZP na invalidnom vozíku
 • držiteľ preukazu ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeho sprievodca
 • nevidiaca osoba s preukazom ZŤP-S s poznámkou BLIND a so sprievodcom alebo vodiacim psom
 • cestovná batožina do rozmeru 30x50x60 cm (napr. batohy, školské tašky, kufríky, atď.)
 • prvý kus cestovnej batožiny presahujúcej rozmery pre bezplatnú prepravu
0,00 € 0,00 €
Dovozné za batožinu, psa (zviera) bez schránky a detský kočík bez dieťaťa
 • batožina väčšia ako 30x50x60 cm
 • predmety úzkeho tvaru dlhšie ako 150 cm
 • predmety tvaru dosky väčšie ako 5x80x100 cm
0,30 € 0,30 €

*) Pri prvom prestupe do 45 minút je druhá jazda pri platbe dopravnou kartou za 0,05 €.

Cestovné lístky na jednu jazdu zaplatené hotovosťou sa kupujú len u vodiča. Vodič vydáva lístky z elektronickej pokladne a ďalej sa už neoznačujú. Lístok platí len na jednu jazdu bez prestupov.

Druhá možnosť platenia cestovného je prostredníctvom bezkontaktnej dopravnej karty TransCard (EM-Card) akceptovanej SAD Zvolen, s ktorou je cestovanie výhodnejšie. Pri platení dopravnou kartou je potrebné dopravnú kartu na krátky čas priložiť k čítačke, ktorá sa nachádza vo vozidle.

Do vozidla sa nastupuje prednými dverami, vystupuje sa ostatnými dverami. Pri kúpe zľavneného lístka je treba nárok na zľavu preukazovať vodičovi podľa ustanovení tarify. Nástup s detským kočíkom je potrebné hlásiť vodičovi.


Časové predplatné lístky

Typ / Platnosť 30 dní 90 dní
Základný
 • osoby staršie ako 15 rokov
18 € 50 €
Zľavnený - kategória 1
 • dieťa po dovŕšení 6. roku do dovŕšenia 15. roku
 • žiaci a študenti do 26. roku veku
10 € 29 €
Zľavnený - kategória 2
 • dôchodcovia nad 70 rokov
 • starobní dôchodcovia
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S (okrem nevidiacich a cestujúcich na invalidných vozíkoch, ktorí majú bezplatnú prepravu)
 • darcovia krvi - držitelia diamantovej a zlatej Janského plakety
4 € 11 €

Predplatné časové lístky (PCL) sú na neobmedzený počet ciest počas platnosti PCL. Kupujú sa iba na dopravnú kartu na predajnom mieste dopravcu. Po nástupe do vozidla je cestujúci povinný priložiť kartu s platným PCL k čítaciemu zariadeniu a vytlačiť evidenčný lístok. Kúpa PCL sa oplatí pri dennom dochádzaní do zamestnania MHD. Cena mesačného PCL zodpovedá 40-násobku JCL z dopravnej karty.


Pokuty

Ak sa cestujúci nemôže pri kontole preukázať platným cestovným lístkom, alebo preukazom na zľavu, musí zaplatiť sankčnú úhradu (pokutu) a cenu základného nezľavneného cestovného lístka.

Výška sankčných úhrad za cestovanie bez platného cestovného lístka, resp. preukazu na zľavu je nasledovná:

 • 25 € pri zaplatení vo vozidle, alebo v prípade maloletých cestujúcich do 15 rokov pri úhrade do 7 kalendárnych dní,
 • 50 € pri zaplatení do 30 kalendárnych dní,
 • 100-násobok základného nezľavneného cestovného po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov.

Ak má cestujúci platný predplatný časový lístok, ale nemôže sa pri kontrole preukázať evidenčným cestovným lístkom, musí zaplatiť manipulačný poplatok 10 €. V prípade, ak si cestujúci zabudne platný preukaz na zľavu, môže ho dodatočne preukázať na predajnom mieste dopravcu do 30 dní. V takom prípade tiež zaplatí manipulačný poplatok 10 €. Za rovnakých podmienok je možné dodatočne preukázať cestovný lístok z daného spoja, ak sa ním cestujúci nemohol preukázať pri kontrole.


Predajné miesto

Predajné miesto spoločnosti SAD Zvolen, a.s., sa nachádza na Autobusovej stanici Zvolen. Cestujúci si v ňom môže vybaviť čipovú dopravnú kartu alebo preukaz na zľavu, dobiť kredit na svoju čipovú kartu, alebo zakúpiť predplatný časový lístok. Tiež je tu možná úhrada pokuty za porušenie tarifných a prepravných podmienok.

Deň Pracovná doba
Pondelok - piatok
7:00 - 15:00

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 32 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.