Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy MHD

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Citelis 12M CNG20146 rokovZV-596CX, ZV-702CX, ZV-710CX, ZV-720CX4 ❄️
Irisbus Citelis 12M CNG20128 rokovZV-410CN, ZV-557CN, ZV-565CN, ZV-987CV, ZV-032CN, ZV-666CM, ZV-754CL7 ❄️
Irisbus Citelis 12M CNG20119 rokovZV-395CI, ZV-948CI, ZV-952CI, ZV-960CI, ZV-652CI, ZV-967CI6 ❄️
Irisbus Citelis 12M CNG200911 rokovZV-162CA, ZV-164CA, ZV-165CA, ZV-167CA, ZV-168CA5
Karosa B 952E.1716200416 rokovZV-357CE, ZV-436BA2
Karosa B 952.1712200317 rokovZV-711CD1
Karosa B 952.1712200218 rokovZV-710CD1
Karosa B 732 CNG199624 rokovZV-072BB1
Karosa B 732 CNG199327 rokovZV-186BH1
Karosa B 732 CNG198832 rokovZV-247AM1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 12M CNG8,6ZV-032CN, ZV-162CA, ZV-164CA, ZV-165CA, ZV-167CA, ZV-168CA, ZV-395CI, ZV-410CN, ZV-557CN, ZV-565CN, ZV-596CX, ZV-652CI, ZV-666CM, ZV-702CX, ZV-710CX, ZV-720CX, ZV-754CL, ZV-948CI, ZV-952CI, ZV-960CI, ZV-967CI, ZV-987CV22
Karosa B 731 & Karosa B 73227,7ZV-072BB, ZV-186BH, ZV-247AM3
Karosa B 95216,8ZV-357CE, ZV-436BA, ZV-710CD, ZV-711CD4

Výsledný sumár

Počet vozidiel29
Počet prevádzkových vozidiel29 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel11,7 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel22 (75,9 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel17 (58,6 %)

Prímestské autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE LINE 12 NP20200 rokovZV-121ED, ZV-537ED2 ❄️
Iveco Crossway LE LINE 12 NP20191 rokZV-044DV, ZV-553DV, ZV-575DV, ZV-588DV, ZV-591DV5 ❄️
Iveco Crossway LE LINE 12 NP20182 rokyZV-861DS, ZV-866DS, ZV-879DS, ZV-910DS4 ❄️
Irisbus Citelis 12M CNG20128 rokovZV-026CN1 ❄️
Irisbus Citelis 12M CNG20119 rokovZV-117CJ1 ❄️
Irisbus Crossway LE 12M200911 rokovZV-863BZ1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis CNG (PAL)8,5ZV-026CN, ZV-117CJ2
Irisbus Crossway LE 12M11,0ZV-863BZ1
Iveco Crossway LE 121,2ZV-044DV, ZV-121ED, ZV-537ED, ZV-553DV, ZV-575DV, ZV-588DV, ZV-591DV, ZV-861DS, ZV-866DS, ZV-879DS, ZV-910DS11

Výsledný sumár

Počet vozidiel14
Počet prevádzkových vozidiel14 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel2,9 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel14 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel13 (92,9 %)

Súhrn

Počet vozidiel 43
Počet prevádzkových vozidiel 43 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 8,8 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 36 (83,7 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 30 (69,8 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo