Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy MHD

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Citelis 12M CNG20146 rokovZV-596CX, ZV-702CX, ZV-710CX, ZV-720CX4 ❄️
Irisbus Citelis 12M CNG20128 rokovZV-410CN, ZV-557CN, ZV-565CN, ZV-987CV, ZV-026CN, ZV-032CN, ZV-666CM, ZV-754CL8 ❄️
Irisbus Citelis 12M CNG20119 rokovZV-395CI, ZV-948CI, ZV-952CI, ZV-960CI, ZV-652CI, ZV-967CI6 ❄️
Irisbus Citelis 12M CNG200911 rokovZV-162CA, ZV-164CA, ZV-165CA, ZV-167CA, ZV-168CA5
Karosa B 952E.1716200416 rokovZV-357CE, ZV-436BA2
Karosa B 952.1712200317 rokovZV-711CD1
Karosa B 952.1712200218 rokovZV-710CD1
Karosa B 732 CNG199624 rokovZV-072BB1
Karosa B 732 CNG199327 rokovZV-186BH, ZV-747BC2
Karosa B 732 CNG199129 rokovZV-821BT1
Karosa B 732 CNG1990 (?)30 rokovZV-898BAII1
Karosa B 732 CNG198931 rokovZV-947CC1
Karosa B 732 CNG198832 rokovZV-247AM1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 12M CNG8,6ZV-026CN, ZV-032CN, ZV-162CA, ZV-164CA, ZV-165CA, ZV-167CA, ZV-168CA, ZV-395CI, ZV-410CN, ZV-557CN, ZV-565CN, ZV-596CX, ZV-652CI, ZV-666CM, ZV-702CX, ZV-710CX, ZV-720CX, ZV-754CL, ZV-948CI, ZV-952CI, ZV-960CI, ZV-967CI, ZV-987CV23
Karosa B 731 & Karosa B 73228,6ZV-072BB, ZV-186BH, ZV-247AM, ZV-747BC, ZV-821BT, ZV-898BAII, ZV-947CC7
Karosa B 95216,8ZV-357CE, ZV-436BA, ZV-710CD, ZV-711CD4

Výsledný sumár

Počet vozidiel34
Počet prevádzkových vozidiel34 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel13,6 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel23 (67,6 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel18 (52,9 %)

Prímestské autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE LINE 12 NP20200 rokovZV-121ED1 ❄️
Iveco Crossway LE LINE 12 NP20191 rokZV-044DV, ZV-553DV, ZV-575DV, ZV-588DV, ZV-591DV5 ❄️
Iveco Crossway LE LINE 12 NP20182 rokyZV-861DS, ZV-866DS, ZV-879DS, ZV-910DS4 ❄️
Irisbus Crossway LE 12M200911 rokovZV-863BZ1

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Crossway LE 12M11,0ZV-863BZ1
Iveco Crossway LE 121,3ZV-044DV, ZV-121ED, ZV-553DV, ZV-575DV, ZV-588DV, ZV-591DV, ZV-861DS, ZV-866DS, ZV-879DS, ZV-910DS10

Výsledný sumár

Počet vozidiel11
Počet prevádzkových vozidiel11 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel2,2 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel11 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel10 (90,9 %)

Súhrn

Počet vozidiel 45
Počet prevádzkových vozidiel 45 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 10,8 rokov
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 34 (75,6 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 28 (62,2 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo