Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy MHD

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Scania Citywide LF 12M CNG20230 rokovAA-109CH, AA-788CA, AA-967DF, AA-971DF4 ❄️
SOR NS 12 Diesel20221 rokZV-049ER, ZV-164ER, ZV-171ER, ZV-183ER, ZV-188ER, ZV-193ER, ZV-240ER, ZV-246EO, ZV-554EO, ZV-558EO, ZV-634EO, ZV-682EO, ZV-744EP, ZV-748EP, ZV-765EP, ZV-767EP, ZV-775EP, ZV-778EP, ZV-803EP, ZV-811EP, ZV-819EP, ZV-820EP, ZV-825EP, ZV-866EP24 ❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Scania Citywide LF 12M CNG0,0AA-109CH, AA-788CA, AA-967DF, AA-971DF4
SOR NS 12 Diesel1,0ZV-049ER, ZV-164ER, ZV-171ER, ZV-183ER, ZV-188ER, ZV-193ER, ZV-240ER, ZV-246EO, ZV-554EO, ZV-558EO, ZV-634EO, ZV-682EO, ZV-744EP, ZV-748EP, ZV-765EP, ZV-767EP, ZV-775EP, ZV-778EP, ZV-803EP, ZV-811EP, ZV-819EP, ZV-820EP, ZV-825EP, ZV-866EP24

Výsledný sumár

Počet vozidiel28
Počet prevádzkových vozidiel28 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel0,9 rokov
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel28 (100 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel28 (100 %)

Prímestské autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE Line 12M NP20203 rokyZV-121ED, ZV-537ED2 ❄️
Iveco Crossway LE City 12M NP20194 rokyZV-553DV, ZV-575DV, ZV-588DV, ZV-591DV4 ❄️
Iveco Crossway LE City 12M NP20185 rokovZV-861DS, ZV-866DS, ZV-879DS, ZV-910DS4 ❄️
Irisbus Citelis 12M CNG201112 rokovZV-967CI1 ❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis CNG (PAL)12,0ZV-967CI1
Iveco Crossway LE 124,2ZV-121ED, ZV-537ED, ZV-553DV, ZV-575DV, ZV-588DV, ZV-591DV, ZV-861DS, ZV-866DS, ZV-879DS, ZV-910DS10

Výsledný sumár

Počet vozidiel11
Počet prevádzkových vozidiel11 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel4,9 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel11 (100 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel11 (100 %)

Súhrn

Počet vozidiel 39
Počet prevádzkových vozidiel 39 (100 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 2,0 roky
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 39 (100 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 39 (100 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo