Súčasný evidenčný stav vozidiel

Autobusy MHD

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
SOR NS 12 Diesel20220 rokovZV-049ER, ZV-164ER, ZV-171ER, ZV-183ER, ZV-188ER, ZV-193ER, ZV-240ER, ZV-246EO, ZV-554EO, ZV-558EO, ZV-634EO, ZV-682EO, ZV-744EP, ZV-748EP, ZV-765EP, ZV-767EP, ZV-775EP, ZV-778EP, ZV-803EP, ZV-811EP, ZV-819EP, ZV-820EP, ZV-825EP, ZV-866EP24 ❄️
Iveco Citelis 12M CNG20148 rokovZV-596CX, ZV-702CX, ZV-710CX, ZV-720CX4 ❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Irisbus Citelis 12M CNG8,0ZV-596CX, ZV-702CX, ZV-710CX, ZV-720CX4
SOR NS 12 Diesel0,0ZV-049ER, ZV-164ER, ZV-171ER, ZV-183ER, ZV-188ER, ZV-193ER, ZV-240ER, ZV-246EO, ZV-554EO, ZV-558EO, ZV-634EO, ZV-682EO, ZV-744EP, ZV-748EP, ZV-765EP, ZV-767EP, ZV-775EP, ZV-778EP, ZV-803EP, ZV-811EP, ZV-819EP, ZV-820EP, ZV-825EP, ZV-866EP24

Výsledný sumár

Počet vozidiel28
Počet prevádzkových vozidiel28 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel1,1 rok
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel28 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel28 (100,0 %)

Prímestské autobusy

Typ Rok výroby Vek # Počet Poznámky
Iveco Crossway LE LINE 12 NP20202 rokyZV-121ED, ZV-537ED2 ❄️
Iveco Crossway LE LINE 12 NP20193 rokyZV-553DV, ZV-575DV, ZV-588DV, ZV-591DV4 ❄️
Iveco Crossway LE LINE 12 NP20184 rokyZV-861DS, ZV-866DS, ZV-879DS, ZV-910DS4 ❄️

Sumár prevádzkových vozidiel

Typ Priemerný vek [roky] # Počet prevádzkových vozidiel
Iveco Crossway LE 123,2ZV-121ED, ZV-537ED, ZV-553DV, ZV-575DV, ZV-588DV, ZV-591DV, ZV-861DS, ZV-866DS, ZV-879DS, ZV-910DS10

Výsledný sumár

Počet vozidiel10
Počet prevádzkových vozidiel10 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel3,2 roky
Počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel10 (100,0 %)
Počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel10 (100,0 %)

Súhrn

Počet vozidiel 38
Počet prevádzkových vozidiel 38 (100,0 %)
Priemerný vek prevádzkových vozidiel 1,7 rok
Celkový počet nízkopodlažných prevádzkových vozidiel 38 (100,0 %)
Celkový počet klimatizovaných prevádzkových vozidiel 38 (100,0 %)

Legenda

 nízkopodlažné vozidlo
❄️ klimatizované vozidlo