Mesto Zvolen opakovane obstaráva 4 CNG autobusy

Na ich nákup využije príspevok z eurofondov.

Mesto Zvolen pred Vianocami vyhlásilo opakované verejné obstarávanie na dodanie štyroch 12-metrových autobusov MHD s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG). Pôvodné obstarávanie bolo vyhlásené pred rokom, ale začiatkom roka 2021 bolo zrušené pre "dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval".

Špecifikácia vozidiel zostáva nezmenená, kompletné technické požiadavky (upravená verzia špecifikácie vozidiel bratislavského DP) sú k dispozícii na stránke ÚVO. Lehota na predkladanie ponúk je do 14. 21. januára 2022. Dodanie autobusov sa požaduje do 1 roka od zadania zákazky.

Nákup vozidiel v predpokladanej hodnote 1,4 mil. € bez DPH bude financovaný z eurofondov (Integrovaný regionálny operačný program) v rámci projektu, s ktorým mesto Zvolen uspelo už v roku 2020.

Pripravovaná obnova vozidlového parku zvolenskej MHD v súvislosti s vysúťaženým novým 10-ročným kontraktom rešpektuje tento mestský nákup 4 CNG autobusov. Do dodania týchto 4 autobusov bude dopravca používať 4 vlastné dočasné vozidlá, ktoré nebudú musieť spĺňať všetky požadované štandardy. Ak by mesto nezrealizovalo nákup 4 CNG autobusov do 1.7.2024, dopravca bude povinný po tomto termíne nahradiť dočasné vozidlá vlastnými novými, ktoré už budú spĺňať všetky požiadavky.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: N/A #2:
Je to kvôli zaradeniu článku do kategórie Extra vo zvolenskej sekcii. Na imhd.sk/transport sa zobrazujú iba články z kategórií kde sú správy o zmenách MHD alebo články zaradené v kategórii Neprehliadnite.

Je však otázne, či tento článok by nemohol byť aj v kategórii Neprehliadnite - to je však zrejme na zvážení toho-ktorého webmastera.
Zožeriem kefu ak to nebude Urbanway alebo Crossway.