Projekt na nákup 4 nízkopodlažných autobusov bol úspešný

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzavretá v marci 2020.

Ilustračné foto © Dispecer

Mesto Zvolen podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na nákup 4 nízkopodlažných autobusov v lete 2019. Využilo otvorenú výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Na základe schválenia žiadosti bola 16. marca 2020 uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011X943-121-48, účinná je od 21. marca 2020.

Projekt č. 302011X943 s názvom Modernizácia vozového parku mesta Zvolen má celkové oprávnené výdavky 1 223 624,00 €, z toho 1 162 442,80 € je príspevok z IROP a 61 181,20 € (5 %) je spolufinancovanie mesta. V rozpočte je plánovaný nákup 4 autobusov s jednotkovou cenou 254 921,67 € bez DPH.

V prípade úspešného verejného obstarávania budú vyradené 4 autobusy v najhoršom technickom stave. K dnešnému dňu evidujeme 7 autobusov Karosa B 732 CNG s priemerným vekom 28,6 roku a 4 autobusy Karosa B 952, ktoré majú o 10 rokov menej. Verejné obstarávania zatiaľ nebolo vyhlásené.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.