Informácie › Vyhľadávanie

Podmienky pre priznanie zľavy

Zvolen

Podmienky pre priznanie zľavy - zľavnené cestovné a) Deti do dovŕšenia 6. roku veku - preukazujú svoj vek rodným listom, pasom, alebo preukazom poistenca. b) Deti po dovŕšení 6. roku veku,

Kde vystúpiť

Zvolen

cieľ lokalita linky MHD zastávka Autobusová stanica T. G. Masaryka (4), 6, (7), 8, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 22 Autobusová / železničná stanica Zvolen - osobná stanica T. G....

Užitočné informácie

Zvolen

Dopravu na linkách mestskej dopravy (MHD) vo Zvolene zabezpečuje Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

Pokuty

Zvolen

Pokuty za cestovanie bez platného cestovného lístka upravuje Prepravný poriadok.

Dopravná karta

Zvolen

Na dopravnú kartu je možné kúpiť až 5 lístkov na jednu cestu (pre spolucestujúcich, resp. platba dovozného za batožinu a zviera).

Integrovaná doprava

Zvolen

Na prímestských linkách 611402 a 611403 platí v rámci mesta Zvolen tarifa MHD.

Dopravná kancelária

Zvolen

Vybavovanie čipových kariet, dobíjanie finančných obnosov na čipové karty, kúpa mesačných lístkov a reklamácie je možné v dopravnej kancelárii.

Kontakt na dopravcu

Zvolen

Mestskú hromadnú dopravu vo Zvolene zabezpečuje spoločnosť SAD Zvolen, a.s., ktorej základné kontaktné údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

#3530 opäť v premávke

Košice

V nedeľu 27.11.2011 sa do premávky po dopravnej nehode opäť zaradil autobus Solaris Urbino 15 #3530.

Vyhľadávanie

Hľadaný text
Zverejnené od
do