Zoznam nových názvov zastávok MHD

V rámci pripravovanej zmeny názvov zastávok a výmeny zastávkových označníkov na území mesta Trenčín dôjde tiež k premenovaniu niektorých zastávok MHD. Uvedená zmena má prebehnúť na jeseň 2008, pričom sa nové názvy už objavujú na EM-test transparentoch vozidiel MHD a lístkoch z pokladní. Pre lepšiu orientáciu budú zastávky MHD rozdelené do 3 farebných zón (farby podľa loga mesta):

zelená - Sihoť I-V, Opatová, Kubra, Kubrica, Pod Sokolice, Centrum

červená - Dolné mesto, Dlhé Hony, Juh I-III, Biskupice, Nozdrkovce

žltá - Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Nové Zlatovce, Zámostie

  • Súčasné a pripravované názvy zastávok MHD zelená zóna:
Názov zastávky na starom označníkuNázov zastávky v cestovnom poriadku 2008Nový názov zastávky
VÚO Opatovská ul., VÚO Opatovská, Sihoť IV
Sihoť IV. Opatovská ul. Opatovská, ihrisko Pádivec
Sihoť III. Opatovská ul. - nákupné stredisko Opatovská, Radegast
Rázus. Zim. štad. M. Rázusa - Zim. štadión Martina Rázusa, Zimný štadión
Rázus. Komens. M. Rázusa Martina Rázusa, Obchodná akadémia
Kukučínova Gen. Štefánika gen. M. R. Štefánika
Merina Gen. Štefánika - Merina gen. M. R. Štefánika, Merina
TOS Kubranská ul. - BILLA Kubranská, Billa
Pred Poľom Kubranská ul. - Pred Poľom Kubranská, Pred poľom
Kubra ZŠ Kubranská ul. - ZŠ Kubranská, ZŠ
Kubra-Námestie Kubranská ul. - nám. Kubra, námestie
Kubra Kubranská ul. Kubranská, Záhrady
Kubra-Jednota Kubranská ul. - Jednota Kubranská, Dubová
Kyselka Kubranská ul. - Kyselka Kubranská, Kyselka
Kubrica Kubrická ul. Kubrická
Kubrica-Nám. Kubrická ul. - nám. Kubrica, námestie
Opatová-ZŠ Potočná ul. - ZŠ Potočná, ZŠ
Opatová-Jednota Opatovská ul. - nám. Opatová, námestie
Opatová-Nivy Opatovská ul. - Nivy Opatovská, Niva
--- Opatovská ul. - Poľnohosp. družstvo Opatovská, družstvo
Nová Kubra Opatovská ul. - Nová Kubra Opatovská, Nová Kubra
Hodžova-kotolňa Hodžova ul. - kotolňa Hodžova, kotolňa
Považs.-kotolňa Považská ul. - kotolňa Považská, kotolňa
Hodžova-ZŠ Hodžova ul. - ZŠ Hodžova, ZŠ
Nálepkova Kpt. Nálepku kpt. Nálepku
Autobusová stanica Autobusová stanica Autobusová stanica
Hasičská Hasičská ul. Hasičská

  • Súčasné a pripravované názvy zastávok MHD červená zóna:
Názov zastávky na starom označníkuNázov zastávky v cestovnom poriadku 2008Nový názov zastávky
Gymnázium Rozmarínová ul., Gymnázium Rozmarínová, Gymnázium
--- Braneckého ul. Braneckého
Legionárska Legionárska ul. Legionárska
Soblahovská ul., rázc. Soblahovská ul. - rázcestie Soblahovská, rázcestie
Soblahovská 25 Soblahovská ul. - č.25 Soblahovská, 25
Soblahovská 49 Soblahovská ul. - č.49 Soblahovská, 49
Soblah.-cintorín Soblahovská ul. - cintorín Soblahovská, pod cintorínom
--- Električná ul. Električná
Električná Malá stan. Električná ul. - železničná stanica Električná, predmestie
--- Električná ul. - nemocnica Električná, nemocnica
Legionárska ul., nemocnica Legionárska ul. - nemocnica Legionárska, nemocnica
Legionárska, rešt. Legionárska ul. - reštaurácia Legionárska, reštaurácia
Smažienka Dlhé Hony Dlhé Hony
Inovecká - Zdroj Inovecká ul. - Zdroj Inovecká, stred
Inovecká Inovecká ul. Inovecká
Biskupice-Nám. Biskupická ul. - nám. Biskupice, námestie
Biskupice Biskupická ul. - otoč Biskupická, otoč
--- Čistička odpadových vôd Biskupická, čistička
Nozdrkovce Biskupická ul. - Nozdrkovce Nozdrkovce
--- Legionárska ul. - LOT Legionárska, LOT
Ku štvrtiam (Baumax) Ku štvrtiam - Baumax Ku štvrtiam, Baumax
Pod Juhom Gen. Svobodu - Pod Juhom gen. Svobodu, Pod juhom
Juh II. rázc. Gen. Svobodu - rázcestie gen. Svobodu, rázcestie
Juh II. Gen. Svobodu - otoč. gen. Svobodu, otoč
Tržnica Saratovská ul. - tržnica Saratovská, pri parku
Juh ZŠ Saratovská ul. - ZŠ Saratovská, ZŠ
Východná Východná ul. Východná
Východná Garáž. Východná ul. - otoč. Východná, otoč

  • Súčasné a pripravované názvy zastávok MHD žltá zóna:
Názov zastávky na starom označníkuNázov zastávky v cestovnom poriadku 2008Nový názov zastávky
Ľ. Stárka Ľ. Stárka Ľudovíta Stárka
OZETA Piešťanská ul. - OZETA Piešťanská, pošta
Veľkomoravská Veľkomoravská ul. Veľkomoravská
Old Herold Bratislavská ul. - Old Herold Bratislavská, Old Herold
OS Úspech Zlatovská ul. - nákupné stredisko Zlatovská, nákupné stredisko
KARA Zlatovská ul. Zlatovská
SAD Zlatovská ul. - SAD Zlatovská, SAD
VOD-EKO Zlatovská ul. - VOD-EKO Zlatovská, VOD-EKO
Staničná MŠ Staničná ul. Staničná
Závažie, Vlárska Závažie - Vlárska ul. Orechové, Vlárska
Istebnícka Istebnícka ul. Istebnícka
NAZA Kasárenská ul. - NAZA Kasárenská, Majerská
AOZ Kasárenská ul. - VOP Kasárenská, VOP
Zlatovce ŽS Bratislavská ul. - železničná stanica Zlatovce, železničná stanica
--- Bratislavská ul. Bratislavská
Detské mestečko Hanzlíkovská ul. - Detské mest. Zlatovce, Detské mestečko
Hanzlíkovská Hanzlíkovská ul. Hanzlíkovská
--- Záblatská ul. Záblatská
Záblatie Záblatská ul. - pošta Záblatská, pošta
Záblatie, Rybáre Záblatská ul. - Rybáre Záblatská, Rybáre

Naviac oproti súčasnému stavu sa vypúšťa zastávka na ul. Jána Zemana (linka 20) a v pláne nie je ani obnovenie premávky MHD po Karpatskej ulici. Plánovaná je aj párová zastávka k zastávke Ku štvrtiam, a to na úrovni Kauflandu, avšak jej zavedenie zatiaľ datované nebolo.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.