V súťaži na poskytovanie služieb MHD Trenčín napokon uspel Transdev

Mesto Trenčín zverejnilo výsledky opakovaného vyhodnotenia ponúk.

Mesto Trenčín zverejnilo výsledok opakovaného vyhodnotenia ponúk vo verejnej súťaži na obstaranie poskytovateľa služieb mestskej hromadnej dopravy od septembra 2022. Podľa pôvodného vyhodnotenia ponúk z júna 2021 bola víťazom súťaže spoločnosť Autobusy Karlovy Vary (AKV), ktorá ponúkla najnižšiu cenu. Proti výsledkom však boli podané námietky na Úrade pre verejné obstarávanie. ÚVO v konaní o námietkach rozhodol, že obstarávateľ pochybil pri vyhodnocovaní ponúk, keď nevylúčil ponuku uchádzača AKV, ktorý v zákonnej lehote nedoručil odpoveď na žiadosť o vysvetlenie ponuky. ÚVO nariadil obstrávateľovi realizovať opätovné vyhodnotenie ponúk. Rozhodnutie ÚVO bolo potvrdené aj Radou ÚVO v následnom odvolacom konaní.

Po opakovanom vyhodnotení ponúk sa úspešným uchádzačom stalo konzorcium Transdev Trenčín (Transdev Morava s.r.o. + TD Transport Nitra, s.r.o.) s cenou 4 598 134 €, keďže najlacnejšia ponuka (AKV) bola z vyhodnocovania vylúčená. Podpis zmluvy s víťazom súťaže je naďalej podmienený súhlasom mestského zastupiteľstva, keďže vysúťažená cena zákazky presahuje očakávanú sumu schválenú mestským zastupiteľstvom.

V prípade skupiny Transdev ide o druhé víťazstvo v súťaži na poskytovanie služieb MHD na Slovensku. Od januára 2022 bude Transdev zabezpečovať aj MHD v meste Nitra, kde nahradí doterajšieho dopravcu Arriva Nitra.

Aktualizácia: Dňa 2. novembra bolo na ÚVO začaté konanie o námietkach proti novému vyhodnoteniu ponúk. Ďalší vývoj súťaže bude závisieť od rozhodnutia ÚVO.

Aktualizácia: ÚVO dňa 25. novembra rozhodol o zamietnutí námietok neúspešného uchádzača. Voči rozhodnutiu bolo podané odvolanie, pričom odvolacie konanie začalo 6. decembra 2021.

Viac k téme

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.