Zmena cestovných poriadkov v regionálnej doprave (od 13.12.2015)

Od 13.12.2015 dochádza ku zmenám aj na linkách prímestskej dopravy. K posunom dochádza z dôvodu celoštátnej zmeny cestovných poriadkov verejnej dopravy.

Aktuálne cestovné poriadky jednotlivých liniek môžete vidieť na stránke SAD Trenčín.

Popis najpodstatnejších zmien je nasledovný:

Spoje na linkách pri ktorých dochádza k väčšej zmene (zmena odchodu zo začiatočnej zastávky):

linka 309 402 Trenčín-Chocholná-Velčice,Kykula

- spoj č.4 - 6:08(x27) z Chocholná-Velčice, Podhradie smer Trenčín, aut. st. pôjde o 3 min. skôr, t. j. 6:05.

- spoj č.3 - 6:33(x27) z Trenčín, aut. st. smer Chocholná-Velčice, Kykula pôjde o 2 min. skôr, t. j. 6:31.

linka 309 403 Trenčín-Štvrtok-Nové Mesto nad Váhom         

- spoj č.15 – 15:20(x27) z Doliny smer Štvrtok, nám. sa ruší a obnovený bude spoj č. 56 s odchodom 15:20 z Doliny smer Drietoma, Jednota.

- spoj č.47 – 15:50(x27) z Trenčín, aut. st. smer Štvrtok, nám. pôjde o 15 min. skôr, t. j. 15:35.

- spoj č.59– 20:13(x27) z Trenčín, aut. st. smer Nové Mesto n. V., žel. st. pôjde o 3 min. skôr, t. j. 20:10.

- spoj č.22– 6:40(x27) z Nové Mesto n. V., žel. st. smer Trenčín, aut. st. sa ponecháva ako školský so znamienkom x10 a vytvára sa nový prázdninový spoj s odchodom 6:42(x11), ktorý bude mať kratšiu jazdnú dobu z dôvodu stíhania prípoja v Kostolnej do Drietomy.

- spoj č.34 – 8:35(x27) z Nové Mesto n. V., žel. st. smer Trenčín, aut. st. pôjde o 5 min. skôr, t. j. 8:30.

- spoj č.44– 12:35(x27) z Nové Mesto n. V., žel. st. smer Trenčín, aut. st. bude v Melčiciach čakať prípoj z Doliny.

- spoj č.46 – 12:50(x27) z Melčice-Lieskové, Dolina smer Trenčín, SAD pokračujúci do Dubnice n. V. pôjde zo zastávky Melčice-Lieskové, ZŠ neskôr kvôli žiakom ZŠ Melčice-Lieskové a to 13:15. Pokračovať už nebude do Dubnice n. V. ale do Novej Dubnice na linke 309421/73. Spoj bude obsluhovať aj zastávky Chocholná-Velčice, Brunovský - Kostolná-Záriečie - Kostolná-Záriečie, rázc. a Trenčín, Záblatie, rázc.

linka 309 408 Trenčín-Trenč. Teplice-Omšenie-Dolná Poruba           

- spoj č.81 – 12:40(x27) z Trenčín, Dlhé Hony smer Dol. Poruba, OcÚ pôjde o 5 min. skôr, t. j. 12:35.

- spoj č.14 – 5:40(x27) z Dol. Poruba, hor. koniec smer Trenčín, SAD pôjde o 2 min. skôr, t. j. 5:38. V Trenč. Tepliciach na aut. stanici ho bude čakať prípoj k nemocnici s neskorším odchodom 6:12.

- spoj č.72 – 13:45(x27) z Dol. Poruba, OcÚ smer Trenčín, aut. st. pokračujúci do Selca pôjde o 2 min. skôr, t. j. 13:43.

- spoj č.42 – 14:15(6+32) z Dol. Poruba, OcÚ smer Trenčín, Dlhé Hony pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 14:20.

spoj č.54 – 17:15(x27) z Dol. Poruba, hor. koniec smer Trenčín, Dlhé Hony pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 17:20.

linka 309 411 Neporadza-Trenč. Mitice-Trenč. Jastrabie-Svinná       

- spoj č.22 – 12:30(x27) z Trenč. Jastrabie, nám. smer Kostolné Mitice, prichádzajúci z TN pôjde o 5 min. skôr, t. j. 12:25.

- spoj č.25 – 12:45(x27) z Kostolné Mitice smer Svinná, rázc., pokračujúci do Bánoviec pôjde o 7 min. skôr, t. j. 12:38.

linka 309 412 Trenčín - Dubodiel - Bánovce nad Bebravou    

- spoj č.39 – 6:35(6+) z Trenč. Jastrabie, nám. smer Dubodiel, hor. koniec, pôjde o 3 min. skôr, t. j. 6:32.

linka 309 413 Trenčín-Soblahov   

- spoj č.5 – 5:40(x27) z Trenčín, aut. st. smer Soblahov, otoč, pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 5:45, tak aby ho pri LEONI stíhali pracovníci z nočnej zmeny.

linka 309 414 Trenč. Teplice-Trenčín-Mníchova Lehota-Trenč. Jastrabie    

- spoj č.1 a 5 – 6:10(x27) z Trenč. Teplice, aut. st. smer Trenčín, aut. st., pokračujúci do Selca a cez prázdniny do Mníchovej Lehoty pôjde o 2 min. neskôr, t. j. 6:12, aby bol vytvorený prípoj z Dolnej Poruby k nemocnici.

spoj č.9 – 11:55(x27) z Trenčín, aut. st. smer Trenč. Jastrabie, nám., pokračujúci do Kostolných Mitíc pôjde o 5 min. skôr, t. j. 11:50.

linka 309 415 Trenčín-Selec          

- spoj č.27 – 13:30(x27) z Trenčín, aut. st. smer Selec, hor. koniec, pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 13:35. Prípoj do Opatoviec v Sedličnej bude zabezpečený.

- spoj č.39 – 15:17(x10) z Trenčín, aut. st. smer Trenč. Stankovce, rázc., bude predĺžený po Trenč. Stankovce, kult. dom.

linka 309 416 Trenčín-Beckov-Kočovce,Rakoľuby-Kálnica      

- spoje č.2, 6, 15 a 17 – t.j. 4:58(x27) a 7:02(6+32) z Beckov, OcÚ budú začínať zo zastávky Beckov, OÚNZ v časoch 4:58 a 7:03, naopak spoje 20:33(6+33) a 22:10(x27) z Trenčín, aut. st. smer Beckov, OcÚ budú končiť na zastávke Beckov, OÚNZ.

linka 309 417 Trenčín-Trenč. Stankovce,Rozvadze      

- spoj č.2 – 5:03(x27) z Trenč. Stankovce, Rozvadze smer Trenčín, aut. st., pôjde o 3 min. skôr, t. j. 5:00

linka 309 420 Trenčín-Horná Súča,Dúbrava       

- spoj č.11 – 13:15(x27) z Trenčín, aut. st. smer Dúbrava, Jednota, bude predĺžený do Hornej Súče, avšak premávať bude len počas školského vyučovania, označený znamienkom x10. Počas školských prázdnin sa zavádza nový spoj č. 15 s identickými časmi avšak len po Dúbravu, Jednotu. Pôvodný spoj č. 15 s odchodom 15:16(x10) z Dúbravy do Hor. Súče sa ruší.

- spoj č.19 – 14:20(x27) z Trenčín, aut. st. smer Dúbrava, Jednota premávajúci cez SAD – nový spoj.

- spoj č.17 – 14:45(x27) z Trenčín, aut. st. smer Dúbrava, Jednota pôjde o 15 min. neskôr, t. j. 15:00. Vytvorený prípoj v Kostolnej z Nového Mesta n. V. na základe požiadavky obyvateľov obce Drietoma

- spoj č.4 – 4:53(6+32) z Dúbrava, Jednota smer Trenčín, aut. st. pôjde o 3 min. skôr, t. j. 4:50.

- spoj č.12 – 14:05(x27) z Dúbrava, Jednota smer Trenčín, aut. st. bude začínať zo zastávky Horná Súča, nám. s odchodom 14:13 na základe požiadavky rodičov detí osady Dúbrava, pričom sa v pôvodnej polohe ruší školský spoj č. 20 15:00(x10) z Hornej Súče na Dúbravu. Spoj bude vykonávaný len počas dní školského vyučovania. Cez prázdniny je vytvorený nový spoj č. 36 s odchodom 14:20(x11) z Dúbrava, Jednota smer Trenčín, aut. st. (pozn. počas nezjazdnosti cestnej komunikácie medzi obcou Horná Súča a osada Dúbrava počas zimných mesiacov spoje v tomto úseku nepremávajú, ako náhrada pre školákov vtedy poslúži spoj 14:15(x10) z Hornej Súče na Vlčí Vrch, ktorý žiakov dovezie po zastávku Hor. Súča, Závrská, rázc.)

spoj č.20 – 15:10(x27) z Dúbrava, Jednota smer Trenčín, aut. st. – nový spoj

linka 309 421 Trenčín-Dubnica nad Váhom-Ilava         

- spoj č.25– 12:22(x) z Trenčín, SAD smer Dubnica n. V., ZŤS, nebude obsluhovať zastávku Dubnica n. V., Tesco.

- spoj č.26 – 12:50(x27) z Ilava, stred smer Trenčín, Dlhé Hony, pôjde o 5 min. skôr, t. j. 12:45.

linka 309 426 Trenčín-Drietoma  

- spoj č.1 – 5:45(x27) z Trenčín, BILLA smer Drietoma, kotlina, pôjde o 15 min. skôr, t. j. 5:30, tak aby bolo zabezpečené spojenie na 6. hodinu z Trenčína do Drietomy.

- spoj č.19 – 14:18(x27) z Trenčín, aut. st. smer Drietoma, kotlina cez Liešnu, sa ruší. Ako náhrada poslúži nový spoj 309420/19 o 14:20 zo stanice cez SAD na Dúbravu a existujúci 309426/17, ktorý bude predĺžený na Drietomu, kotlinu.

spoj č.17 – 14:20(x27) z Trenčín, BILLA smer Drietoma, Brusné bude predĺžený na Drietomu, kotlinu so zachádzkou cez Liešnu, Lesný závod.

- spoj č.21 – 15:45(x27) z Trenčín, aut. st. smer Drietoma, kotlina pôjde o 10 min. neskôr, t. j. 15:55.

- spoj č.2 – 4:50(x27) z Drietoma, kotlina smer Trenčín, BILLA pôjde o 5 min. skôr, t. j. 4:45. 

- spoj č.8 – 6:55(x27) z Drietoma, kotlina smer Trenčín, aut. st. pôjde o 5 min. skôr, t. j. 6:50.

- spoj č.24 – 15:07(x27) z Drietoma, Brusné, otoč smer Trenčín, aut. st. sa ruší. Ako náhrada poslúži spoj 309420/20 v novej časovej polohe o 15:10 z Dúbravy.

- spoj č.30 – 19:11(x27) z Drietoma, kotlina smer Trenčín, aut. st. pôjde o 1 min. skôr, t. j. 19:10 so zmenou trasy, namiesto zastávok Trenčín, Svojpomoc a Old Herold obslúži zastávky Trenčín, SAD a OS Úspech.

linka 309 428 Trenčín-Trenč. Stankovce-Krivosúd-Bodovka   

- spoj č.4 – 7:05(x10) z Krivosúd-Bodovka, kon. smer Trenčín, SAD, nebude obsluhovať zastávku Trenč. Turná, žel. st.

- spoj č.8 – 13:42(x10) z Krivosúd-Bodovka, kon. smer Trenčín, SAD, pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 13:47 a bude pokračujúcim spojom do Dubnice n. V. pod 309421/71.

linka 309 430 Trenčín-Horná Súča,Trnávka        

- spoj č.15 – 11:55(x27) z Hor. Súča, nám. smer Hor. Súča, Krásny Dub, pôjde o 5 min. neskôr, t. j. 12:00, tak aby počkal prípoj zo Skalky.

- spoj č.38 – 15:37(x27) z Hor. Súča, Trnávka, horáreň smer Hor. Súča, nám., pôjde o 2 min. skôr, t. j. 15:35.

linka 309 433 Trenčín-Svinná-Bánovce nad Bebravou-Partizánske   

- spoj č.23 – 7:50(x27) z Trenčín, aut. st. smer Partizánske, AS, pôjde o 10 min. skôr, t. j. 7:40..

- spoj č.35– 13:00(x27) zo Svinná, rázc. smer Bánovce n. B., prichádzajúci z Kost. Mitíc, pôjde o 7 min. skôr, t. j. 12:53.

- spoj č.20 – 5:48(6+32) z Bánovce n. B., AS smer Trenčín, aut. st., pôjde o 3 min. skôr, t. j. 5:45.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.