Trasy liniek MHD v roku 2006

Platné k 28.10.2006

Autobusy

linka trasa
1
Kubra, nám. Dr. prof. Hlaváča - Billa - Železničná stanica - Hasičská - Legionárska - Inovecká - Juh II, gen. L. Svobodu
2
Sihoť, Opatovská VÚO ->Hodžova/<-Považská - Železničná stanica - Hasičská - Legionárska - Biskupice - Nozdrkovce
3
Juh II, gen. L. Svobodu - Legionárska - Zlatovská - Záblatská - Detské Mestečko - Istebnícka - Závažie, Vlárska
4
Rázusova -> Považská -> Sihoť, Opatovská VÚO - Nová Kubra - Opatová - Kubranská, ZŠ
5
Juh I, Saratovská ZŠ - Soblahovská - Dlhé Hony - Legionárska - Zlatovská, VOD-EKO
6
Sihoť, Opatovská VÚO ->Hodžova/<-Považská - Železničná stanica - Hasičská - Zlatovská, VOD-EKO
7
Kubrica - Kubra - Billa - Železničná stanica - Hasičská - Zlatovská, VOD-EKO
8
Sihoť, Opatovská VÚO ->Považská/<-Hodžova - Hasičská - Legionárska - Soblahovská - Juh II, gen. L. Svobodu
9
Juh I, Saratovská ZŠ - Soblahovská - Dlhé Hony - Legionárska - Slovlik - Kasárenská, VOP
11
Kubrica - Kubra - Billa - Železničná stanica - Hasičská - Legionárska - Inovecká - Juh I, Saratovská ZŠ
13
Železničná stanica - Hasičská - Old Herold - žel.st. Zlatovce - Detské Mestečko - Záblatie, Rybáre
15
Juh II, gen. L. Svobodu - Inovecká - Legionárska - Zlatovská, VOD-EKO
16
Sihoť, Opatovská VÚO ->Považská/<-Hodžova - Hasičská - Old Herold - Kasárenská, VOP
17
Juh I, Saratovská ZŠ - Soblahovská - Legionárska - Hasičská - Železničná stanica - Billa
18
Sihoť, Opatovská VÚO - Považská - Hasičská - Legionárska - Juh I, Saratovská ZŠ
19
Juh II, gen. L. Svobodu - Legionárska - Staničná - Kasárenská, VOP
20
Juh II, gen L. Svobodu - Juh I, Saratovská ZŠ -> Jána Zemana - LOT
21
Juh II, gen. L. Svobodu - Električná - Hasičská - Považská - Opatovská - Nová Kubra - Opatová, Potočná ZŠ
23
Juh III, Východná - Inovecká - Legionárska - Hasičská - Železničná stanica - Billa
28
Sihoť, Opatovská VÚO ->Považská/<-Hodžova - Železničná stanica - Hasičská - Legionárska - Dlhé Hony - Soblahovská - Juh III, Východná
50
Železničná stanica -> Hasičská -> Legionárska -> Inovecká -> gen. L. Svobodu -> Soblahovská -> Old Herold -> Zlatovská, NS -> Zimný štadión -> Opatovská VÚO -> Železničná stanica

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.