Vyskúšajte pripravované
Linka 7 (platí od 18.3.2020)
► Veľkomoravská
Odchody zo zastávky:
Gen. Svobodu
Mateja Bela
Pod Juhom
Cintorínska
Dlhé Hony
Beckovská
Biskupice, námestie
Biskupice, cintorín
Záblatie, cintorín
AKEBONO
Priemyselný park
Priemyselný park II
Stavokov
Zlatovská, VOD-EKO
Zlatovská, SAD
Zlatovská
Veľkomoravská
  Gymnázium
  Legionárska
  28. októbra
  Soblahovská
  Cintorínska
  Pod Juhom
  Mateja Bela
  Gen. Svobodu
 
► Gen. Svobodu
Odchody zo zastávky:
Priemyselný park
Priemyselný park II
Stavokov
Zlatovská, VOD-EKO
Zlatovská, SAD
Zlatovská
Veľkomoravská
Gymnázium
Legionárska
28. októbra
Soblahovská
Cintorínska
Pod Juhom
Mateja Bela
Gen. Svobodu

Autobusy   

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 17 22 23 24 25 27 28 31

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie